Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

O časopisu

casopis naslovna

Srpski medicinski časopis Lekarske komore je časopis čiji je izdavač Lekarska komora Srbije u suizdavaštvu sa Institutom za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu. Časopis objavljuje do sada neobjavljene originalne stručne i naučne radove, pregledne članke, kratka saopštenja, uvodnike, pisma uredniku, meta-analize, prikaze bolesnika, aktuelne teme, prikaze knjiga, radove iz istorije medicine i drugo, iz svih oblasti medicine, farmacije i stomatologije, čime doprinosi promociji i razvoju struke i nauke. 

Časopis se objavljuje u papirnom i elektronskom obliku četiri puta godišnje.


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh