Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Uredništvo

Glavni i odgovorni urednik
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za socijalnu medicinu, Srbija
Zamenik gl. i odgovornog urednika
Univerzitetski klinički centar Srbije, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju; Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Srbija
Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika
Univerzitetski klinički centar Kragujevac, Klinika za hematologiju; Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Srbija
Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika
Univerzitetski klinički centar Srbije, Klinika za hematologiju; Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Srbija
POMOĆNIK GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA
Univerzitet u Prištini – Kosovska Mitrovica, Medicinski fakultet, Centar za biostatistiku i informacione tehnologije, Srbija
Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika
Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za kardiohirurgiju; Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Srbija
Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika
Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Klinika za pulmološku onkologiju, Srbija
Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika
naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu, Institut za medicinska istraživanja, Srbija
Tehnički urednik
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za medicinsku statistiku i informatiku, Srbija
Sekretar
Univerzitetski klinički centar Srbije, Klinika za infektivne i tropske bolesti; Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Srbija
Koordinator za promociju Časopisa
Lektor i prevodilac za srpski i engleski jezik
Lektor i prevodilac za srpski i engleski jezik
Lektor i prevodilac za srpski i engleski jezik

Izdavački savet

Predsednik

Asist. dr sci. med. Danilo T. Jeremić, predsednik Regionalne lekarske komore Beograda, Srbija

Članovi

Spec. dr med. Miodrag Stanić, direktor Lekarske komore Srbije, Srbija

Dr med. Milan Dinić, savetnik direktora Lekarske komore Srbije, Srbija

Prof. dr Boris Đinđić, predsednik Regionalne Lekarske komore za jugoistočnu Srbiju, Srbija

Prof. dr Dejan Sakač, Predsednik Regionalne lekarske komore Vojvodine, Srbija

Mr sci. med. Slađana Ilić, Predsednik Regionalne lekarske komore za centralnu i zapadnu Srbiju, Srbija

Spec. dr med. Ksenija Turković, Predsednik Regionalne lekarske komore Kosova i Metohije, Srbija

Uređivački odbor

Predsednik

Akademik prof. dr Bela Balint, Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje za medicinske nauke, Beograd, Srbija

Članovi

Akademik prof. dr Vladimir Kostić, Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje za medicinske nauke, Beograd, Srbija

Akademik prof. dr Nebojša Lalić, Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje za medicinske nauke, Beograd, Srbija

Akademik prof. dr Predrag Peško, Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje za medicinske nauke, Beograd, Srbija

Prof. dr Milena Šantrić-Milićević, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za socijalnu medicinu, Srbija

Prof. dr Ivan Paunović, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Srbija

Prof. dr Zoran Baščarević, Institut za ortopediju „Banjica”; Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Srbija

Prof. dr Eleonora Gvozdenović, Opšta bolnica MediGroup, Srbija

Prof. dr Goran Tulić, Univerzitetski klinički centar Srbije, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju; Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Srbija

Prof. dr Dejan Nešić, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za medicinsku fiziologiju, Srbija

Prof. dr Mirjana Šumarac-Dumanović, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet; Univerzitetski klinički centar, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Srbija

Prof. dr Milena Todorović Balint, Univerzitetski klinički centar Srbije, Klinika za hematologiju; Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Srbija

Prof. dr Nemanja Slavković, Institut za ortopediju „Banjica”; Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Srbija

Prof. dr Aleksandar Pavlović, Univerzitet u Prištini – Kosovska Mitrovica, Medicinski fakultet, Srbija

Prof. dr Milica Mijović, Univerzitet u Prištini – Kosovska Mitrovica, Medicinski fakultet, Institut za patološku anatomiju, Srbija

Prof. dr Dobrila Stanković-Đorđević, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra za mikrobiologiju sa imunologijom, Srbija

Prof. dr Predrag Đurđević, Univerzitetski klinički centar Kragujevac, Klinika za hematologiju; Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Srbija

Prof. dr Svetlana Radević, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Katedra za socijalnu medicinu, uvod u medicinu i veštinu komunikacije sa pacijentom, Srbija

Prof. dr Slobodanka Mitrović, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Katedra za patološku anatomiju, Srbija

Prof. dr Zoran Bukumirić, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za medicinsku statistiku i informatiku, Srbija

Dr Saša Radovanović, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu, Institut za medicinska istraživanja, Srbija

Prof. dr Aleksandra Ilić, Univerzitet u Prištini – Kosovska Mitrovica, Medicinski fakultet, Centar za biostatistiku i informacione tehnologije, Srbija

Doc. dr Mlađan Golubović, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za kardiohirurgiju; Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Srbija

Doc. dr Marija Zdravković, Kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa; Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Srbija

Doc. dr Marija Milić, Univerzitet u Prištini – Kosovska Mitrovica, Medicinski fakultet, Katedra za epidemiologiju, Srbija

Doc. dr Vojin Kovačević, Univerzitetski klinički centar Kragujevac, Centar za neurohirurgiju; Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Katedra za hirurgiju, Srbija

Doc. dr Dejana Ružić Zečević, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Katedra za farmakologiju i toksikologiju, Srbija

Doc. dr Darko Laketić, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za anatomiju, Srbija

Doc. dr Jelena Milenković, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra za patološku fiziologiju, Srbija

Doc. dr Jagoš Golubović, Klinički centar Vojvodine, Klinika za neurohirurgiju; Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Srbija

Dr Irina Maslovarić, naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu, Institut za medicinska istraživanja, Srbija

Asist. dr sci. med. Aleksandra Radovanović-Spurnić, Univerzitetski klinički centar Srbije, Klinika za infektivne i tropske bolesti; Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Srbija

Asist. dr Kristina Davidović, Univerzitetski klinički centar Srbije, Centar za radiologiju; Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Srbija

Asist. dr Igor Spurnić, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije; Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Srbija

Asist. dr sci. med. Mihailo Stjepanović, Univerzitetski klinički centar Srbije, Klinika za pulmologiju; Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Srbija

Asist. dr sci. med. Tomi Kovačević, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija

Asist. dr Andrej Preveden, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Srbija

Internacionalni članovi

Prof. dr Marija Vavlukis, Univerzitet „Sv. Ćirila i Metodija”, Medicinski fakultet, Skoplje, Severna Makedonija

Prof. dr Oleg Lozan, Škola menadžmenta javnog zdravlja, Kišinjev, Moldavija

Prof. dr Natalya Glushkova, Al-Farabi Kazah nacionalni univerzitet, Katedra za epidemiologiju, medicinu baziranu na dokazima i biostatistiku, Almati, Kazahstan

Prof. dr Marius Ungureanu, Univerzitet Babeș-Bolyai, Fakultet za političke, administrativne i komunikacione nauke, Kluž-Napoka, Rumunija

Prof. dr Mihajlo (Michael) Jakovljević, Hosei univerzitet Tokijo, Japan; UNESCO- TWAS; Univerzitet u Kragujevcu; Fakultet medicinskih nauka, Katedra za globalno zdravlje, zdravstvenu ekonomiju i politiku, Srbija

Prof. dr Kalina Grivcheva Stardelova, Univerzitet „Sv. Ćirila i Metodija”, Medicinski fakultet, Univerzitetska klinika za gastroenterohepatologiju, Skoplje, Severna Makedonija

Prof. dr Artem N. Kuzovlev, Moskovski državni medicinsko-stomatološki univerzitet, Katedra za anesteziologiju; Federalni istraživački i klinički centar za intenzivnu negu i rehabilitaciju, Rusija

Prof. dr Zoran Ivanović, Francuska ustanova za krv, region Nova Akvitanija, Bordo, Francuska

Doc. dr Srđan Mašić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet, Katedra za primarnu zdravstvenu zaštitu i javno zdravlje, Foča, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Dr sci. med. Jelena Jeličić, Odense univerzitetska bolnica, Odeljenje za hematologiju, Odense, Danska; Vejle bolnica, Odeljenje za hematologiju, Vejle, Danska

Asist. dr sci. med. Saša Rajšić, Medicinski univerzitet u Inzbruku, Austrija


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh