Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Volonteri

Klinički lekar

Aleksa Jovanović

Služba za pedijatrijsku onkologiju
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Lekar na specijalizaciji

Aleksandra Nikolić

Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
Univerzitetski klinički centar srbije, Urgentni centar

Lekar opšte prakse

Andriana Momčilović

Centar za zdravstvenu zaštitu studenata Niš

Student medicine

Andrija Momčilović

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Klinički lekar

Gorica Vidović

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd

Student medicine

Ivan Petrović

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Doktor medicine

Jovana Jazić

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Docent

Jovanka Trifunović

Katedra za bazičnu i pretkliničku stomatologiju
Stomatološki fakultet Pančevo

Lekar na specijalizaciji

Katarina Milisavljević

Kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa

Specijalista opšte hirurgije

Milica Kalkan

Opšta bolnica Pančevo

Klinički lekar

Mirjana Cvetković

Klinika za hematologiju Univerzitetski klinički centar Srbije
Lekar na specijalizaciji

Igor Purić

Odeljenje za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju
Institut za ortopediju Banjica
Klinički lekar

Teodora Crvenkov

Klinika za ginekologiju i akušerstvo
Univerzitetski klinički centar Srbije

Klinički lekar

Valentina Balint Jovanović

Klinika za kardiologiju
Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“

Alumni

Lekar na specijalizaciji

Nikola Pantić

Klinika za hematologiju
Univerzitetski Klinički centar Srbije

Asistent

Sanjin Kovačević

Institut za patološku fiziologiju
Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

IZDAVAČKI SAVET

Predsednik
Asist. dr med Danilo Jeremić

Članovi
Dr med Milan Dinić
Prof. dr Olga Popović
Prof. dr Boris Đinđić
Mr sci. med. Slađana Ilić
Prof.dr Dejan Sakač
Spec. dr med Ksenija Turković
Spec. dr med Jasmina Pavlović

UREĐIVAČKI ODBOR

Predsednik
Prof. dr Ivan Paunović

Članovi
Akademik dr Vladimir Kostić
Akademik dr Nebojša Lalić
Akademik dr Predrag Peško
Prof. dr Milena Šantrić Milićević
Prof. dr Zoran Baščarević
Prof. dr Eleonora Gvozdenović
Prof. dr Goran Tulić
Prof. dr Dejan Nešić
Prof. dr Mirjana Šumarac-Dumanović
Prof. dr Milena Todorović Balint
Prof. dr Lazar Velicki
Prof. dr Bojan Zarić
Prof. dr Dejan Ćelić
Prof. dr Oto Barak
Prof. dr Predrag Đurđević
Prof. dr Svetlana Radević
Prof. dr Vladimir Jurišić
Prof. dr Nemanja Slavković
Prof. dr Olga Vasović
Doc. dr Zoran Bukumirić
Doc. dr Aleksandra Ilić
Doc. dr Mlađan Golubović
Doc. dr Marija Zdravković
Doc. dr Željko Živanović
Doc. dr Danijela Jovanović
Asist. dr Andrej Ilanković
Asist. dr Aleksandra Radovanović-Spurnić
Asist. dr Kristina Davidović
Asist. dr Slađana Mihajlović
Asist. dr Igor Spurnić
Asist. dr Boris Gluščević
Asist. dr Marko Petrović
Spec. dr med. Ivana Topalović
Dr sci. med Goran Čitlučanin


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh