Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Uputstvo autorima

PRIJAVLJIVANJE RADA

Da bi se rad razmatrao za publikovanje neophodno je da bude pripremljen prema propozicijama ovog Časopisa. U suprotnom Urednik može da ga odbije, bez daljih objašnjenja. Objavljivanje radova se ne honorariše. Prilikom prihvatanja rada za publikovanje svi autori prenose svoja autorska prava na izdavača časopisa. Radovi se šalju elektronski.

Prilog: Uputstvo autorima za pripremu radova

Prilog: Izjava autora

Adresa za prijavljivanje rada je https://aseestant.ceon.rs/index.php/smclk

Uz rad se šalju i odgovarajuće potvrde.

AUTORSKA PRAVA I ODGOVORNOSTI

Obaveza je autora da u rukopisu navedu da li su u finansijskom ili bilo kom drugom bitnom sukobu interesa koji bi mogao da utiče na njihove rezultate ili interpretaciju rezultata.

Autori su dužni da se pridržavaju etičkih standarda koji se odnose na naučnoistraživački rad (The Declaration of Helsinki, The Basel Declaration, Good Laboratory Practice, Good Clinical Practice, ICMJE guidelines).

Autori su u obavezi da daju izjavu u skladu sa licencom Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY).

Prilog: Ugovor o licenci

PLAGIJARIZAM

Svaki primljeni rukopis za objavljivanje u časopisu biće proveren (kroz softverski program iTthenticate) da li je plagijat. Plagijat podrazumeva doslovno preuzimanje tuđih reči ili drugih oblika kreativnog izraza i predstavljanje kao svojih, što predstavlja grubo kršenje naučne i izdavačke etike. 

Prilog: Plagijarizam

Prilog: Rešavanje spornih situacija

Za svaki rukopis za koji se utvrdi da je plagijat biće odbijen, a svaki plagirani rad objavljen u časopisu biće povučen u skladu sa procedurama „Povlačenje već objavljenih radova“.

Prilog: Povlačenje već objavljenih radova


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh