Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Prof. engl. jez. i knjiž. Biljana Vukčević Lacković

Prof. engl. jez. i knjiž. Biljana Vukčević Lacković

Biljana Vukčević Lacković je po struci profesor engleskog jezika i književnosti. Osnovno obrazovanje je stekla u američkoj školi Oil Companies School u Libiji, srednje obrazovanje u Petoj beogradskoj gimnaziji, a fakultetsku i master diplomu na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Usavršavala se na brojnim seminarima i učesnik je niza domaćih i međunarodnih konferencija. Alumna je JFDP programa (Fulbright Junior Faculty Development Program), u okviru kojeg je gostovala na Državnom univerzitetu Ajove (Iowa State University), 2008. godine. Od 2000. do 2005. godine, radila je na nekoliko međunarodnih projekata u oblasti reforme lokalne samouprave i obrazovanja, kao i na programu humanitarne pomoći izbeglicama i raseljenim licima. Od 2005. godine, zaposlena je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u zvanju nastavnika engleskog jezika. Objavila je niz publikacija na temu obrazovanja, medicinske terminologije i nastave jezika medicinske struke, među kojima se ističu radovi u oblasti sistematizacije anatomske terminologije u srpskom jeziku. Bavi se inovacijama u nastavi i autor je elektronskog priručnika Concise English Grammar for Students of Medicine and Related Sciences, koji predstavlja deo obavezne literature za studente Medicinskog fakulteta na predmetu Engleski jezik. Usmenim i pismenim prevođenjem i lekturom bavi se više od dve decenije i ima na desetine objavljenih stručnih prevoda i lektura (knjiga, stručnih i naučnih radova, članaka, izveštaja, i dr.) od kojih je većina iz oblasti medicine. Kao lektor i prevodilac za Srpski medicinski časopis lekarske komore radi od njegovog prvog broja.


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh