Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Editorijal

Klinički asistent dr Danilo Jeremić
Predsednik Izdavačkog saveta časopisa

Poštovane koleginice i kolege, dragi članovi Lekarske komore Srbije,

Izlaskom ovog broja Srpskog medicinskog časopisa Lekarske komore, navršavaju se dve godine od osnivanja i početka izdavanja ovog stručno-naučnog časopisa Lekarske komore Srbije.

Svaki početak je težak, ali uz dosta angažovanja i truda naših kolega, uspeli smo da, osluškujući potrebe našeg esnafa, realizujemo ideju o osnivanju još jednog stručnog i naučnog časopisa, u kojem ćemo moći da publikujemo svoje radove, razmenjujemo ideje i razmišljanja, objavljujemo svoja stručna znanja i naučne rezultate.

Moram priznati da nije bilo lako, a nije ni sada, niti proteklih dve godine u pandemiji KOVID-19 oboljenja, u okolnostima koje nisu svakodnevne i uobičajene za nas, pronaći vremena i snage da uradimo adekvatnu afirmaciju Časopisa i pružimo kolegama kvalitet, na stručnom i naučnom planu.

Uspeh je, po mom dubokom uverenju, zagarantovan, jer smo već postali prepoznati i van granica Srbije. Okupili smo tim, u Uređivačkom odboru i uredništvu, sastavljen od priznatih univerzitetskih nastavnika i stručnjaka sa ovih prostora, koji svojom energijom i idejama daju nemerljiv doprinos razvoju, kako Časopisa, tako i naše struke u celini.

U ovom broju predstavljamo radove koji su usmereni na aktuelne teme.

Kao izbor urednika, predstavljamo rad Marije Pajić koja analizira kretanje ukupnog broja obolelih i umrlih od zaraznih bolesti, u beogradskoj populaciji, u periodu od 2015. do 2019. godine. Obolevanje od zaraznih bolesti se, u beogradskoj populaciji, u posmatranom periodu, smanjilo, a umiranje od zaraznih bolesti se povećalo.

Rad koleginice Vilnerine Ramčilović i saradnika, sa Instituta za javno zdravlje Crne Gore, predstavlja nam učestalost upotrebe duvana među studentima fakulteta zdravstvenog usmerenja u Crnoj Gori, te rezultate ispitivanja njihovih stavova, koji se odnose na mehanizme kontrole duvana.

U originalnom radu Mirjane Milošević je detaljno obrađena analiza obima pruženih preventivnih zdravstvenih usluga, koji se koristi za procenu učinka i plaćanje izabranih lekara po kapitacionoj formuli, u ustanovama primarne zdravstvene zaštite, u Republici Srbiji, u periodu od 2013. do 2017. godine.

Rad koleginice Anđele Pantelić i saradnika, prikazuje učestalost povreda šake i ručnog zgloba cirkularom, u sklopu svih povreda lokomotornog sistema, te karakteristike takvih povreda i prevenciju istih.

Originalni radovi naših kolega sa Klinike za hematologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (autori: Nikola Peulić, Nikola Lemajić i Stefan Stanković, sa saradnicima) prikazuju: učestalost slabosti kalema nakon alogene transplantacije matičnih ćelija hematopoeze; učestalost i terapiju relapsa nakon alogene transplantacije matičnih ćelija hematopoeze; određivanje učestalosti PCR (engl. polymerase chain reaction) pozitivnosti na BK virus u krvi i urinu bolesnika uključenih u program alogene transplantacije matičnih ćelija hematopoeze.

Pregledni rad naših kolega iz Bosne i Hercegovine, Edina Međedovića i saradnika, pokazuje da implementacija savremenih metoda ima pozitivan uticaj na poboljšanje efikasnosti pružanja zdravstvenih usluga – SIPOC (engl. suppliers, inputs, process, outputs, customers) metoda je uticala na poboljšanje efikasnosti kliničkog procesa u akušerstvu.

Rad Marijane Milošević Gačević se bavi istraživanjem zadovoljstva poslom u zdravstvenoj zaštiti.

Pregledni rad Emilije Dubljanin Raspopović i saradnika prikazuje da kompleksni regionalni bolni sindrom (KRBS) značajno utiče na kvalitet života osoba koji od njega pate. U radu je opisana kompleksnost postavljanja dijagnoze i lečenja ovog oboljenja, ali i način na koji se ono leči.

Na kraju, profesor Zoran Radovanović daje prikaz monografije „NEVIDLJIVI NEPRIJATELJ – Variola vera 1972”, čija je autorka profesorka Radina Vučetić. Ova monografija opisuje pojavu, tok, uticaj na svakodnevni život i socijalno-političke implikacije najveće evropske epidemije velikih boginja, posle Drugog svetskog rata.

U nadi da ćemo zajedno nastaviti na ovom putu, i uz srdačan pozdrav, upućujem poziv svima vama koji ovo čitate, da nam se pridružite i da svojim radom i zalaganjem date doprinos razvoju Časopisa, ali i struke i nauke u celini.

S poštovanjem


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh