Skip to main content
 • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
 • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Originalni rad

Determinante namere vakcinisanja protiv humanog papiloma virusa kod učenika

Marijana Milošević Gačević1, Sandra Petrović1
 • Medicinska škola „Dr Andra Jovanović“, Šabac, Srbija

SAŽETAK

Uvod: Humani papiloma virus (HPV) je virus koji je najčešće povezan sa karcinomima. Karcinom grlića materice predstavlja jedan od vodećih problema javnog zdravlja, naročito u zemljama u razvoju. U Republici Srbiji, rak grlića materice je u ženskoj populaciji po učestalosti na petom mestu u odnosu na sve maligne bolesti, a infekcija HPV-om je najvažniji faktor rizika za nastanak ove bolesti. Cilj ove studije je bilo utvrđivanje determinanti namere vakcinisanja protiv HPV virusa kod adolescenata.

Materijali i metode: Istraživanje je sprovedeno kao studija preseka u kojoj je učestvovalo ukupno 748 učenika uzrasta 12 – 19 godina, iz jedne srednje i dve osnovne škole u Šapcu. Instrument istraživanja je bio upitnik, posebno sastavljen za potrebe ovog istraživanja. Da bi se ispitao prediktivni model u objašnjavanju namere vakcinisanja protiv HPV-a kod mladih, primenjena je multipla linearna regresija.

Rezultati: Predloženi model objašnjava 66% namere vakcinisanja protiv HPV-a kod mladih. Najjači prediktor namere vakcinisanja protiv HPV-a kod mladih se odnosi na subjektivnu normu, odnosno društveni pritisak vršnjaka i drugih osoba koje su za njih značajne. Nepoverenje u korisnost vakcinacije, zabrinutost zbog komercijalnog profiterstva i uverenja o zaveri o vakcinama, imaju značajno manji, ali statistički važan doprinos u objašnjavanju namere naših mladih u vezi sa vakcinacijom protiv HPV-a.

Zaključak: Sve veći društveni pritisak da se vakcinišu, kao i promena određenih stavova i uverenja o vakcinama uopšte, može dovesti do povećanja namere mladih da se vakcinišu protiv HPV-a. Sagledavanje ključnih aspekata u odnosu mladih u Srbiji prema HPV vakcinaciji daje mogućnost da se kreiraju javnozdravstvene politike zasnovane na dokazima i planiraju ciljane zdravstveno-vaspitne intervencije usmerene na identifikovane nalaze.


UVOD

Humani papiloma virus (HPV) predstavlja jedan od najčešćih virusa koji je povezan sa karcinomima (čak 690.000 novih slučajeva tokom 2018. godine) [1]. Postoji više od 200 tipova HPV-a i podeljeni su na tipove niskog i visokog onkogenog rizika [2],[3]. Najznačajniji predstavnici HPV virusa niskog onkogenog rizika su 6, 11, 42, 43 i 44 a najznačajniji tipovi visokog onkogenog rizika su 16, 18, 31, 33, 34, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 i 70 [4]. Najveći broj infekcija uzrokovanih HPV virusom može proći spontano, bez ikakvih posledica, dok će određeni broj infekcija izazvati pojavu karcinoma grlića materice, vulve, vagine, anusa, penisa, orofarinksa, i dr.

Karcinom grlića materice predstavlja jedan od vodećih problema javnog zdravlja, naročito u zemljama u razvoju [5],[6]. Globalno gledano, karcinom grlića materice se nalazi na četvrtom mestu među karcinomima kod žena, dok se kod žena uzrasta 15 – 44 godine nalazi na drugom mestu [7]. U Republici Srbiji, rak grlića materice je po učestalosti na petom mestu, a njegov potencijalni uzročnik je u najvećem broju slučajeva upravo HPV virus (najonkogeniji su tipovi 16 i 18 koji uzrokuju preko 70% slučajeva). Posmatrajući populaciju starosti od 15 do 44 godine, karcinom grlića materice je na visokom drugom mestu [8].Važno je naglasiti da, prema dostupnim podacima, rak grlića materice čini 6% smrtnih slučajeva kod žena u Srbiji, te se u tome i ogleda važnost prevencije zaražavanja ovim tipom virusa [9].

Kao najsavremeniji vid primarne prevencije zaražavanja ovim tipom virusa izdvaja se HPV vakcina. Ovaj tip vakcine sprečava razvoj infekcije koja je uzrokovana onim sojevima virusa od kojih je sama vakcina napravljena [10]. Kvadrivalentnu vakcinu (protiv sojeva 6, 11, 16, 18) je odobrila Američka uprava za hranu i lekove (engl. U.S. Food and Drug Administration – FDA), 2006. godine, dok je bivalentna (protiv sojeva 16, 18) odobrena 2009. godine i obe se primenjuju za uzrast od 9 do 26 godina, zavisno od države. Sjedinjene Američke Države (SAD) su, 2006. godine, uvele ove vakcine u nacionalni program imunizacije [11] i dokazana je efikasnost i smanjenje prevalencije za tipove 6, 11, 16, 18, u 89 % vakcinisanih slučajeva kod seksualno aktivnih žena uzrasta 14 – 24 godine [12]. Do 2020. godine, vakcina protiv HPV virusa je uvedena u programe imunizacije u 55% (107) država sveta [13].

Vakcinacija HPV vakcinom se preporučuje za adolescente uzrasta 11 ili 12 godina ali se može započeti već sa 9 godina. Ukoliko nije ranije izvršena, vakcinacija se može sprovesti do 26. godine života. Nakon 26. godine, ovaj tip vakcine se ne preporučuje, jer je u najvećem broju slučajeva osoba već bila izložena HPV virusu, te vakcina neće biti dovoljno efikasna. Sama vakcinacija se obavlja u dve ili tri doze, što zavisi od uzrasta i vakcinalnog statusa osobe koja se vakciniše [14]. Brojnim istraživanjima je dokazano da oba tipa HPV vakcina stimulišu odgovarajući imuni odgovor i kod žena i kod muškaraca [15],[16].

Strateška savetodavna grupa eksperata za imunizaciju Svetske Zdravstvene Organizacije (engl. Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, World Health Organization) je u aprilu 2022. godine izrazila veliku zabrinutost zbog niskog broja potpuno imunizovanih osoba (2020. godine procenjena globalna pokrivenost drugom dozom kod devojčica iznosila je 13%). Uočena je niska pokrivenost imunizacijom, veoma mali broj novovakcinisanih osoba, visoka stopa prekidanja imunizacije nakon primljene jedne doze vakcine, kao i štetan uticaj pandemije KOVID-19 oboljenja [17].

U Republici Srbiji su registrovane sledeće tri vakcine protiv HPV virusa: Cervarix® ,Gardasil® , Gardasil® 9 [18], ali nisu uvedene u kalendar obavezne imunizacije [19], te je i stopa vakcinisanih veoma niska. Jedno od istraživanja koje se bavi problemom imunizacije HPV vakcinom u Republici Srbiji je sprovedeno u Jugoistočnoj Srbiji. U istraživanju je učestvovalo 615 ispitanika, od čega je 499 ispitanika primilo prvu dozu, a 116 drugu dozu. U uzrasnim grupama 9 – 14 godina i 15 – 19 godina je vakcinisano 3,1 puta više devojčica nego dečaka. S obzirom da su roditelji izuzetno važna karika u odobravanju imunizacije, ovim tipom vakcine je vršeno i ispitivanje sociodemografskih karakteristika roditelja gde je utvrđeno da su u 90,2% slučajeva roditelji bili iz urbanih (gradskih) sredina, dok je ostatak bio sa seoskog područja. Takođe je utvrđeno i da su u 59,9% slučajeva roditelji posedovali medicinsko obrazovanje [20].

Na osnovu izveštaja o sprovedenoj imunizaciji na teritoriji Republike Srbije, koji je podneo Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, zaključno sa 31. 12. 2022. godine, dato je ukupno 20.130 doza vakcine Gardasil® 9. U periodu jun – decembar 2022. godine, na celokupnoj teritoriji Republike Srbije je od predviđenih 41.152 doza vakcine Gardasil 9 aplikovano 20.130 doza [21]. Uzimajući u obzir da je imunizaciji podvrgnut mali deo ciljne populacije, 2023. godine je započeta nacionalna kampanja „Zajedno protiv raka grlića materice – HPV NE“ [22].

U Evropskoj uniji su sprovedena brojna istraživanja sa željom da se utvrdi nivo znanja koje poseduju roditelji i adolescenti o HPV virusu i HPV vakcini, a sve sa ciljem poboljšanja procenta vakcinisanih adolescenata [23],[24],[25],[26], dok je u Republici Srbiji sprovedeno istraživanje o znanjima, stavovima roditelja i praksi u vezi sa vakcinacijom HPV vakcinom[27].

Cilj ovog istraživanja je bilo utvrđivanje determinanti namere vakcinisanja protiv HPV-a kod adolescenata.

MATERIJALI I METODE

Tip studije i izbor ispitanika

Studija preseka sprovedena je u okviru jedne srednje i dve osnovne škole u Šapcu, u decembru 2022. godine. Uzorak je obuhvatio 748 mladih iz Srbije, uzrasta od 12 do 19 godina. U istraživanju su učestvovali učenici viših razreda osnovnih škola i učenici od prvog do čevrtog razreda srednje medicinske škole. Upitnici su podeljeni u grupnom okruženju tokom nastave, koristeći format papira i olovke. Svi učesnici su potpisali formular za informisani pristanak i nisu dobili nikakvu nadoknadu za svoje učešće u studiji.

Instrumenti istraživanja

Kao instrument istraživanja korišćen je upitnik koji se sastojao iz nekoliko delova. Prvi deo upitnika obuhvatio je pitanja o sociodemografskim podacima ispitanika (pol, starost, mesto stanovanja, i sl.). U nastavku upitnika korišćene su validirane skale: Skala za ispitivanje stava o vakcinaciji (VAKS) [28], Skala uverenja o zaveri o vakcinama (VCBS) [29], Skala znanja o vakcinaciji (VKS) [30], kao i posebno konstruisani delovi upitnika koji sadrže pitanja o nameri vakcinisanja protiv HPV-a kod ispitanika, subjektivnim normama, i percipiranom kontrolom ponašanja.

Skala za ispitivanje stava o vakcinaciji (VAKS); (engl. Vaccination Attitudes Examination Scale – VAX) jeste upitnik od 12 stavki koji procenjuje ukupne stavove o vakcinama. VAKS ima četiri podskale, svaka sa tri stavke: nepoverenje u korisnost vakcinacije (npr. „Osećam se sigurnije nakon vakcinacije“), zabrinutost zbog neočekivanih budućih efekata (npr. „Vakcine mogu izazvati neočekivane probleme kod dece“), zabrinutost zbog komercijalnog profiterstva (npr. „Vakcine zarađuju mnogo novca za farmaceutske kompanije, ali malo za obične ljude“), i davanje prednosti prirodnom imunitetu (npr. „Prirodni imunitet traje duže od vakcinacije“). Svaka stavka se ocenjuje na skali od 6 tačaka, pri čemu 1 znači: „U potpunosti se ne slažem“, a 6 znači: „U potpunosti se slažem“ [28].

Skala uverenja o zaveri o vakcinama (engl. Vaccine Conspiracy Beliefs Scale – VCBS) se sastoji od sedam stavki koje mere verovanje u zaveru specifičnu za vakcinu (npr. farmaceutske kompanije prikrivaju opasnosti od vakcine). Svaka stavka je ocenjena na skali od 7 tačaka, pri čemu 1 znači: „U potpunosti se ne slažem“, a 7 znači: „U potpunosti se slažem“ [29].

Skala znanja o vakcinaciji (engl. Vaccination Knowledge Scale – VKS) se sastoji od devet stavki o (ne) efikasnosti vakcinacije, opasnostima, i potrebi. Učesnici biraju da li je svaka od tvrdnji tačna ili netačna, a dostupna je i opcija: „Ne znam“. Ukupan broj tačnih odgovora (tačan = 1, netačan = 0, ne zna = 0) koristi se za određivanje ocene znanja. Skala ima dobru pouzdanost test-retest (r = 0,70) kao i visoku Mokensovu procenu pouzdanosti (0,80) [30].

Namera vakcinisanja protiv HPV-a merena je korišćenjem sledeće tri stavke: „Nameravam da se vakcinišem protiv HPV-a“; „Očekujem da ću se vakcinisati protiv HPV-a“; i „Velika je verovatnoća da ću se vakcinisati protiv HPV-a“. Stavke se boduju na skali od 7 poena, pri čemu je 1 znači: „Apsolutno netačno“, a 7 znači: „Potpuno istinito“.

Subjektivne norme su procenjivane korišćenjem četiri stavke: dve za merenje injunktivnih normativnih uverenja („Većina ljudi koja mi nešto znači smatralo bi da je veoma dobro da dobijem HPV vakcinu“; „Većina ljudi čije mišljenje mi je važno očekuje da se vakcinišem protiv HPV-a“), i dve za merenje deskriptivnih normativnih uverenja („Većina ljudi poput mene će dobiti HPV vakcinu“; „Većina ljudi do čijeg mišljenja mi je stalo dobiće HPV vakcinu“). Učesnici su ocenili svoje slaganje sa svakom tvrdnjom na skali od 7 tačaka, pri čemu je 1 označavalo: „Apsolutno netačno“, a 7 je značilo: „Potpuno istinito“.

Percipirana kontrola ponašanja je merena korišćenjem sledeće dve stavke: „Da li ću biti vakcinisan protiv HPV-a biće u potpunosti moja odluka“; i „Da li ću se vakcinisati protiv HPV-a zavisiće u potpunosti od mene“, ocenjeno na skali od 7 poena, pri čemu je 1 označavalo: „Potpuno netačno“, a 7 je označavalo: „Potpuno tačno“.

Analiza podataka

Za određivanje determinanti namere vakcinisanja protiv HPV-a u ovoj studiji, osim deskriptivne statistike i korelacione analize, korišćena je i multipla linearna regresija, u softverskom programu SPSS, verzija 26. Zavisna varijabla u okviru ovog istraživanja bila je namera vakcinisanja protiv HPV-a kod ispitanika, dok su nezavisne varijable bile stavovi o vakcinama, uverenja o zaveri o vakcinama, znanje o vakcinama, subjektivne norme, te percipirana kontrola ponašanja. Za utvrđivanje povezanosti između navedenih nezavisnih varijabli (stavovi o vakcinama, uverenja o zaveri o vakcinama, znanje o vakcinama, subjektivne norme, percipirana kontrola ponašanja), i zavisne varijable (namera vakcinisanja protiv HPV-a kod ispitanika), korišćena je multipla linearna regresija sa nivoom značajnosti od p < 0,05.

REZULTATI

U istraživanju je učestvovalo 748 učenika iz jedne srednje i dve osnovne škole u Šapcu, uzrasta od 12 do 19 godina (71,3% devojaka; srednja starost = 15,78, SD = 1,50). Za pojam HPV vakcine znalo je 84,9% naših ispitanika, a kada je u pitanju saznanje o postojanju vakcina 35,5% je saznalo u školi, 23,1% od roditelja, 17,1% u medijima, 16,4% na neki drugi način i samo 2,7% od lekara.

Rezultati pokazuju da se od ukupnog broja ispitanika, jednom dozom vakcinisalo 4,3%, sa dve doze 5%, a sa više od dve doze samo 2%, dok se 83,3% učenika nije vakcinisalo. Namera vakcinisanja protiv HPV-a kod ispitanika je merena uz pomoć sledeće tri stavke: „Nameravam da se vakcinišem protiv HPV-a“; „Očekujem da ću se vakcinisati protiv HPV-a“; i „Velika je verovatnoća da ću se vakcinisati protiv HPV-a“. Unutrašnja konzistentnost ove skale bila je visoka (α = 0,949).

Skala koja je ispitivala stavove ispitanika o vakcinaciji (VAKS) pokazala je da kod ispitanika postoji nepoverenje u korisnost vakcinacije, kao i zabrinutost zbog komercijalnog profiterstva. Takođe, ispitanici su pokazali statistički značajno uverenje o postojanju zavere o vakcinama, a u okviru našeg istraživanja, unutrašnja konzistencija Skale uverenja o zaveri o vakcinama (VCBS) je bila jaka u ovom uzorku (α = 0,923).

Subjektivne norme su procenjivane korišćenjem četiri stavke: dve za merenje injunktivnih normativnih uverenja („Većina ljudi koja mi nešto znači smatralo bi da je veoma dobro da dobijem HPV vakcinu“; „Većina ljudi čije mišljenje mi je važno očekuje da se vakcinišem protiv HPV-a“), i dve za merenje deskriptivnih normativnih uverenja („Većina ljudi poput mene će dobiti HPV vakcinu“; „Većina ljudi do čijeg mišljenja mi je stalo dobiće HPV vakcinu“). Pouzdanost unutrašnje konzistentnosti bila je zadovoljavajuća u trenutnom uzorku (α = 0,870).

Percipirana kontrola ponašanja je merena korišćenjem sledeće dve stavke: „Da li ću biti vakcinisan protiv HPV-a biće u potpunosti moja odluka“; i „Da li ću se vakcinisati protiv HPV-a zavisiće u potpunosti od mene“. Korelacija između ove dve stavke je bila prilično jaka i pozitivna (r = 0,796 ), a Spirman-Braunov koeficijent pouzdanosti je bio 0,886. Procenat podataka koji su nedostajali je bio minimalan (3,45%), a nedostajući podaci su adresirani pristupom višestruke imputacije. Korišćen je G*Power softver za procenu statističke moći post hoc, a njena vrednost je bila 1,00.

Deskriptivna statistika i korelacije među varijablama studije prikazane su u Tabeli 1. Subjektivne norme i nepoverenje u korisnost vakcinacije imali su najveću pozitivnu korelaciju sa namerom vakcinisanja protiv HPV-a, dok uverenja o zaveri o vakcinaciji imaju najveću negativnu korelaciju. Varijable: namera vakcinisanja protiv HPV-a, subjektivne norme, kontrola ponašanja, nepoverenje u korisnost vakcine i zabrinutost za nepredviđene buduće posledice imale su prosečne vrednosti veće od teoretskog proseka, dok su preostale varijable imale prosečne vrednosti koje su blizu teoretskog proseka.

Tabela 1. Deskriptivna statistika i korelacije između proučavanih varijabli

Tabela 1. Deskriptivna statistika i korelacije između proučavanih varijabli

Višestruka regresiona analiza

Da bi se ispitao prediktivni model u objašnjavanju namere vakcinisanja protiv HPV-a kod mladih, primenjena je multipla linearna regresija (Tabela 2). Model objašnjava 66% namere mladih u vezi sa vakcinacijom. Najjači prediktor namere vakcinisanja protiv HPV-a kod mladih su subjektivne norme (β = 0,605, p < 0,001), odnosno društveni pritisak vršnjaka i drugih osoba značajnih za ispitanke. Nepoverenje u korisnost vakcinacije (β = -0,235, p < 0,001), zabrinutost zbog komercijalnog profiterstva (β = -0,080, p < 0,05) i uverenja o zaveri o vakcinama (β = -0,077, p < 0,01) imali su značajno manji, ali statistički značajan doprinos u objašnjavanju namere vakcinisanja.

Tabela 2. Višestruka regresiona analiza

Tabela 2. Višestruka regresiona analiza

DISKUSIJA

U ovoj studiji smo ispitali determinante namere vakcinisanja protiv HPV-a u populaciji učenika. Ispitivanje stavova je važan korak u predviđanju ponašanja mladih u odnosu na planove za vakcinisanje protiv HPV virusa, koji prema istraživanjima može biti uzročnik karcinoma različite lokalizacije [1], te predstavlja jedan od vodećih problema javnog zdravlja, naročito u zemljama u razvoju [5],[6].

Od 2006. godine, vakcine protiv humanog papiloma virusa (HPV), dostupne su i u Evropi, ali obuhvat njihove primene razlikuje se među zemljama [31]. Studija koja je ispitivala spremnost da se postignu ciljevi globalne strategije Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za vakcinaciju protiv HPV-a i skrining grlića materice (engl. Global Strategy to Accelerate the Elimination of Cervical Cancer as a Public Health Problem), u osamnaest istočnoevropskih i centralnoazijskih zemalja, navodi podatak da su samo Turkmenistan i Uzbekistan uspeli da dostignu cilj koji je postavila SZO, a to je 90% kompletno vakcinisanih devojčica do 15. godine života[31].

Istraživanja potvrđuju kliničku efikasnost protiv određenih tipova ovog virusa odgovornih za invazivni kancer grlića materice (peti po učestalosti oblik karcinoma u Republici Srbiji) [8], te za cervikalni, vulvovaginalni i analni prekancer [32]. I pored dokaza o efikasnosti vakcina protiv HPV-a, procenat obuhvata HPV vakcinom u pojedinim zemljama nije optimalan, što je slučaj i u našoj zemlji. Prema preporukama Nacionalnog programa obavezne i preporučene imunizacije Srbije, vakcina protiv infekcije humanim papiloma virusom (HPV) predviđena za decu i adolescente uzrasta 9 − 19 godina, nije uvedena u kalendar obavezne imunizacije [19], i prema nalazima nedavnog istraživanja, nije u dovoljnoj meri promovisana [30], što može biti jedan od razloga koji utiču na nisku stopu vakcinisanih.

U okviru našeg istraživanja, subjektivne norme i nepoverenje u korisnost vakcinacije izdvojili su se kao najznačajniji prediktori namere vakcinisanja HPV vakcinom. Ispitanici u okviru naše studije potvrđuju da osobe čije mišljenje vrednuju utiču na njihove stavove i namere da se vakcinišu protiv HPV-a. Slične rezultate pokazuje i studija sprovedena u SAD, koja ističe da društveni uticaji, posebno uticaj vršnjaka, u velikoj meri može generisati stavove prema HPV vakcini. Pomenuta studija ukazuje na to da su ispitanici čiji su se prijatelji vakcinisali HPV vakcinom izrazili dva puta veću nameru vakcinisanja. Takođe, mišljenje roditelja se u okviru američkog istraživanja pokazalo kao veoma značajno, jer su ispitanici koji su dobili preporuku roditelja izrazili dvostruko veću nameru vakcinisanja HPV vakcinom [33].

Osim mišljenja vršnjaka i roditelja, značajan uticaj na formiranje stava o vakcinisanju ima vakcinalni status partnera, što potvrđuje studija sprovedena među mladima u Kentakiju [34]. Pomenuta studija je ukazala na to da je preferencija da partner ispitanika bude vakcinisan protiv HPV-a predviđala pozitivne stavove i prihvatanje vakcine, dok je nedostatak preferencije partnera za vakcinaciju rezultirao negativnim stavom i namerom vakcinisanja [34]. S obzirom da živimo u vreme koje se u velikoj meri oslanja na digitalne medije, nisu iznenađujući rezultati nedavno sprovedenog istraživanje u Sloveniji, koje je ispitivalo stavove studenata medicine u vezi sa HPV vakcinom, gde većina ispitanika smatra da u najvećoj meri informacije dobijene na internetu utiču na nameru vakcinisanja [35]. Identifikovanje pomenutih činilaca se u velikoj meri može iskoristiti u kreiranju budućih intervencija koje će pomoći u formiranju stavova prema HPV imunizaciji.

Rezultati našeg istraživanja, kao drugi značajan prediktivni faktor, ističu nepoverenje adolescenata u korisnost vakcinacije, što se slaže sa nalazima istraživanja koje je sprovedeno u Italiji, a koje ukazuje na to da 38,1 % ispitanika sumnja u korisnost vakcine [36]. Suprotno tome, rezultati studije sprovedene u Turskoj ukazuje na to da skoro polovina ispitanika smatra da je vakcina korisna i pruža zaštitu od karcinoma, ali i pored toga samo 4,3% ispitanika u okviru pomenutog istraživanja je primilo vakcinu protiv humanog papiloma virusa [37]. Razlike u stavovima mogu biti posledica toga što je istraživanje u Turskoj obuhvatilo starije starosne kategorije, dok je naša studija ispitivala stavove adolescenata. Sličnost se ogleda u tome što se u okviru našeg istraživanja samo 2% ispitanika vakcinisalo sa više od dve doze vakcine.

Osim nepoverenja u korisnost vakcine, statistički značajan doprinos u objašnjavanju namere vakcinisanja protiv HPV-a u okviru naše studije leži u tome da ispitanici navode i zabrinutost zbog komercijalnog profiterstva, kao i uverenja o zaveri o vakcinama. Ranija istraživanja potvrđuju naše rezultate ukazujući na postojanje složenih činilaca, najčešće psihičke ili psihosocijalne prirode, koji mogu doprineti nameri osobe da se vakciniše [38], na primer, generalno nepoverenje u vakcine, konspirativna uverenja o vakcinaciji, i slično [39]. Na ovakve stavove u velikoj meri je uticala i nedavna epidemija KOVID-19 oboljenja, gde smo u kontinuitetu bili izloženi različitim neproverenim informacijama u vezi sa vakcinama, koje su se plasirale javnosti putem interneta i različitih društvenih mreža, dajući mogućnost protivnicima vakcinacije (tzv. antivakserima) da budu aktivniji [35],[38],[39],[40].

Nedostatak blagovremenih i jasnih informacija, kao i korišćenje nepouzdanih izvora, u velikoj meri mogu uticati na namere adolescenata u vezi sa vakcinisanjem HPV vakcinom. U okviru naše studije, i pored toga što za pojam HPV vakcine zna 84,9% ispitanika, informacije o postojanju vakcina je 35,5% njih dobilo u školi, 17,1% u medijima, 16,4% na neki drugi način i samo 2,7% od lekara. Slične podatke prijavljuju i rezultati drugih studija [33],[35],[37]. S obzirom na dokaze da preporuke lekara i drugih zdravstvenih radnika, kao pružaoca usluga, mogu pozitivno uticati na stavove o HPV imunizaciji [20],[41],[42], buduće intervencije treba da budu usmerene na povećano angažovanje zdravstvenih radnika u edukaciji javnosti o značaju prevencije malignih bolesti izazvanih HPV virusom, kao i u podizanju svesti o efikasnosti HPV vakcine.

ZAKLJUČAK

I pored činjenice da ova studija ima određena ograničenja, u smislu korišćenja prigodnog uzorka, kao i da postoji mogućnost da su ispitanici davali poželjne odgovore, istraživanje je identifikovalo ključne aspekte nepoverenja prema HPV imunizaciji. Najdominantniji su sumnja u korisnost vakcine, zatim konspirativna uverenja o vakcinama, ali i postojanje zabrinutosti u vezi sa komercijalnim profiterstvom. Sagledavanje ključnih aspekata nepoverenja prema vakcinaciji daje mogućnost planiranja edukativnih zdravstvenih intervencija i njihovo usmeravanje na identifikovane oblasti. Studija takođe daje uvid u važne činjenice, da su mladi podložni uticajima okruženja i da subjektivne norme imaju važnu ulogu u formiranju stavova o vakcinaciji protiv HPV virusa, koje se mogu iskoristiti u kreiranju kampanja u budućnosti.

Izjava autora o originalnosti rada

Ovaj rad nije delimično niti u celini objavljen, poslat ili prihvaćen za štampu u drugom časopisu.

 • Sukob interesa:
  Nije prijavljen.

Informacije

Mart 2024

Strane 44-55

 • Ključne reči:
  humani papiloma virus, vakcinacija, adolescenti
 • Primljen:
  10 Decembar 2023
 • Revidiran:
  04 Januar 2024
 • Prihvaćen:
  01 Februar 2024
 • Objavljen online:
  25 Mart 2024
 • DOI:
 • Kako citirati ovaj članak:
  Milošević Gačević M, Petrović S. Determinants of the human papillomavirus (HPV) vaccination intention among students. Serbian Journal of the Medical Chamber. 2024;5(1):44-55. doi: 10.5937/smclk5-48169
Autor za korespodenciju

Marijana Milošević Gačević
Medicinska škola „Dr Andra Jovanović“
Cara Dušana 9, 15000 Šabac, Srbija
Elektronska adresa: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.


1. de Martel C, Georges D, Bray F, Ferlay J, Clifford GM. Global burden of cancer attributable to infections in 2018: a worldwide incidence analysis. Lancet Glob Health. 2020 Feb;8(2):e180-e190. doi: 10.1016/S2214-109X(19)30488-7. [CROSSREF]

2. Ferenczy A, Franco E. Persistent human papillomavirus infection and cervical neoplasia. Lancet Oncol. 2002 Jan;3(1):11-6. doi: 10.1016/s1470- 2045(01)00617-9. [CROSSREF]

3. Doorbar J. Host control of human papillomavirus infection and disease. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2018 Feb;47:27-41. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2017.08.001. [CROSSREF]

4. Burd EM. Human papillomavirus and cervical cancer. Clin Microbiol Rev. 2003 Jan;16(1):1-17. doi: 10.1128/CMR.16.1.1-17.2003. [CROSSREF]

5. Crosbie EJ, Einstein MH, Franceschi S, Kitchener HC. Human papillomavirus and cervical cancer. Lancet. 2013 Sep 7;382(9895):889-99. doi: 10.1016/ S0140-6736(13)60022-7. [CROSSREF]

6. LaMontagne DS, Bloem PJN, Brotherton JML, Gallagher KE, Badiane O, Ndiaye C. Progress in HPV vaccination in low- and lower-middle-income countries. Int J Gynaecol Obstet. 2017 Jul;138 Suppl 1:7-14. doi: 10.1002/ijgo.12186. [CROSSREF]

7. Serrano B, Brotons M, Bosch FX, Bruni L. Epidemiology and burden of HPV-related disease. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2018 Feb;47:14-26. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2017.08.006. [CROSSREF]

8. HPV Information Centre. Human Papillomavirus and Related Diseases Report Serbia. 2023 March. [Internet]. [Pristupljeno: 25. 8. 2023.] Dostupno na: https://hpvcentre.net/statistics/reports/SRB.pdf [HTTP]

9. Marković T, Prevencija karcinoma grlića materice. Inspirijum, 2014 Aug: 10:4- 13. [Internet]. Dostupno na: https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-656X/2014/2217-656X1410004M.pdf [HTTP]

10. Harper DM, Paavonen J. Age for HPV vaccination. Vaccine. 2008 Mar 14;26 Suppl 1:A7-11.  doi: 10.1016/j.vaccine.2008.01.013. [CROSSREF]

11. Markowitz LE, Tsu V, Deeks SL, Cubie H, Wang SA, Vicari AS, et al. Human papillomavirus vaccine introduction--the first five years. Vaccine. 2012 Nov 20;30 Suppl 5:F139-48.  doi: 10.1016/j.vaccine.2012.05.039. [CROSSREF]

12. Markowitz LE, Liu G, Hariri S, Steinau M, Dunne EF, Unger ER. Prevalence of HPV After Introduction of the Vaccination Program in the United States. Pediatrics. 2016 Mar;137(3):e20151968.  doi: 10.1542/peds.2015-1968. [CROSSREF]

13. Bruni L, Saura-Lázaro A, Montoliu A, Brotons M, Alemany L, Diallo MS, et al. HPV vaccination introduction worldwide and WHO and UNICEF estimates of national HPV immunization coverage 2010-2019. Prev Med. 2021 Mar;144:106399.  doi: 10.1016/j.ypmed.2020.106399. [CROSSREF]

14. Centers for Disease Control and Prevention. HPV Vaccination Recommendations, 2021 Nov. [Internet]. [Pristupljeno: 17. 7. 2023.]. Dostupno na: https:// www.cdc.gov/vaccines/vpd/hpv/hcp/recommendations.html [HTTP]

15. Block SL, Nolan T, Sattler C, Barr E, Giacoletti KE, Marchant CD, et al. Protocol 016 Study Group. Comparison of the immunogenicity and reactogenicity of a prophylactic quadrivalent human papillomavirus (types 6, 11, 16, and 18) L1 virus-like particle vaccine in male and female adolescents and young adult women. Pediatrics. 2006 Nov;118(5):2135-45. doi: 10.1542/peds.2006-0461. [CROSSREF]

16. Petäjä T, Keränen H, Karppa T, Kawa A, Lantela S, Siitari-Mattila M, et al. Immunogenicity and safety of human papillomavirus (HPV)-16/18 AS04-adjuvanted vaccine in healthy boys aged 10-18 years. J Adolesc Health. 2009 Jan;44(1):33-40.  doi: 10.1016/j.jadohealth.2008.10.002. [CROSSREF]

17. World Health Organization. Meeting of the Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, April 2022: conclusions and recommendations, Weekly Epidemiological Record = Relevé épidémiologique hebdomadaire, 97 (24): 261 – 276. [Internet]. [Pristupljeno: 17. 7. 2023.]. Dostupno na: https://www.alims.gov.rs/humani-lekovi/pretrazivanje-humanih-lekova/?id=399657 [HTTP]

18. ALIMS. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije. Pretraživanje humanih lekova, 2019. [Internet]. [Pristupljeno: 25. 8. 2023.]. Dostupno na:https://www.alims.gov.rs/humani-lekovi/pretrazivanje-humanih-lekova/?id=399657 [HTTP]

19. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti: 15/2016-31, 68/2020-4, 136/2020-3. [Internet]. [Pristupljeno: 25. 8. 2023.]. Dostupno na: https:// www.pravnoinformacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/ zakon/2016/15/8/reg [HTTP]

20. Rancic NK, Miljkovic PM, Deljanin ZM, Marinkov-Zivkovic EM, Stamenkovic BN, Bojanovic MR, et al. Knowledge about HPV Infection and the HPV Vaccine among Parents in Southeastern Serbia. Medicina (Kaunas). 2022 Nov 22;58(12):1697. doi: 10.3390/medicina58121697. [CROSSREF]

21. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”. Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji na teritoriji republiкe Srbije u 2021. Godini. [Internet]. [Pristupljeno: 26. 10. 2023.]. Dostupno na: https://www.batut.org.rs/download/izvestaji/2022izvestajOSprovedenojImunizaciji.pdf [HTTP]

22. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”. Kancelarija za skrining raka, [Internet]. [Pristupljeno: 26. 10. 2023.]. Dostupno na: https:// www.skriningsrbija.rs/ [HTTP]

23. Ailloud J, Branchereau M, Fall E, Juneau C, Partouche H, Bonnay S, et al. How can we improve the acceptability of vaccination against Human Papillomavirus (HPV) in France? An original qualitative study with focus groups comprising parents and school staff, interviewed separately. Vaccine. 2023 Jul 12;41(31):4594-4608.  https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2023.05.072 [CROSSREF]

24. Mascaro V, Pileggi C, Currà A, Bianco A, Pavia M. HPV vaccination coverage and willingness to be vaccinated among 18-30-year-old students in Italy. Vaccine. 2019 May 31;37(25):3310-3316. doi: 10.1016/j.vaccine.2019.04.081. [CROSSREF]

25. Penţa MA, Crăciun IC, Băban A. The power of anticipated regret: Predictors of HPV vaccination and seasonal influenza vaccination acceptability among young Romanians. Vaccine. 2020 Feb 5;38(6):1572-1578. doi: 10.1016/j.vaccine.2019.11.042. [CROSSREF]

26. Marek E, Dergez T, Rebek-Nagy G, Kricskovics A, Kovacs K, Bozsa S, et al. Adolescents’ awareness of HPV infections and attitudes towards HPV vaccination 3 years following the introduction of the HPV vaccine in Hungary. Vaccine. 2011 Nov 3;29(47):8591-8.  doi: 10.1016/j.vaccine.2011.09.018. [CROSSREF]

27. Marić G, Birčanin Đ, Kisić V, Dotlić J, Zarić M, Kisić-Tepavčević D, et al. Parental perspective on human papillomavirus (HPV) vaccination in Serbia: Knowledge, attitudes and practice. Sex Reprod Healthc. 2018 Jun;16:192-198.  doi: 10.1016/j.srhc.2018.04.010. [CROSSREF]

28. Martin LR, Petrie KJ. Understanding the Dimensions of Anti-Vaccination Attitudes: the Vaccination Attitudes Examination (VAX) Scale. Ann Behav Med. 2017 Oct;51(5):652-660.  doi: 10.1007/s12160-017-9888-y. [CROSSREF]

29. Shapiro GK, Holding A, Perez S, Amsel R, Rosberger Z. Validation of the vaccine conspiracy beliefs scale. Papillomavirus Res. 2016 Dec;2:167-172.  doi: 10.1016/j.pvr.2016.09.001. [CROSSREF]

30. Zingg A, Siegrist M. Measuring people’s knowledge about vaccination: Developing a one-dimensional scale.  Vaccine. 2012;30:3771-7. doi: 10.1016/j. vaccine.2012.03.014. [CROSSREF]

31. Davies P, Aluloski I, Aluloski D, Brcanski J, Davidzenka A, Durdyeva A, et al. HPV Vaccination and Cervical Cancer Screening Policies and Practices in 18 Countries, Territories and Entities across Eastern Europe and Central Asia. Asian Pac J Cancer Prev. 2023 May 1;24(5):1781-1788.  doi: 10.31557/APJCP.2023.24.5.1781. [CROSSREF]

32. Joura EA, Kyrgiou M, Bosch FX, Kesic V, Niemenen P, Redman CW, et al. Human papillomavirus vaccination: The ESGO-EFC position paper of the European society of Gynaecologic Oncology and the European Federation for colposcopy. Eur J Cancer. 2019 Jul;116:21-26. doi: 10.1016/j.ejca.2019.04.032. [CROSSREF]

33. McLendon L, Puckett J, Green C, James J, Head KJ, Yun Lee H, et al. Factors associated with HPV vaccination initiation among United States college students. Hum Vaccin Immunother. 2021 Apr 3;17(4):1033-1043. doi:10.1080/21 645515.2020.1847583. [CROSSREF]

34. LaJoie AS, Kerr JC, Clover RD, Harper DM. Influencers and preference predictors of HPV vaccine uptake among US male and female young adult college students. Papillomavirus Res. 2018 Jun;5:114-121.  doi: 10.1016/j. pvr.2018.03.007. [CROSSREF]

35. Troha M, Šterbenc A, Mlaker M, Poljak M. Human papillomavirus (HPV) infection and vaccination: knowledge and attitudes among healthcare professionals and the general public in Slovenia. Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat. 2018 Jun;27(2):59-64. doi: 10.15570/actaapa.2018.14. [HTTP]

36. Pelullo CP, Esposito MR, Di Giuseppe G. Human Papillomavirus Infection and Vaccination: Knowledge and Attitudes among Nursing Students in Italy. Int J Environ Res Public Health. 2019 May 19;16(10):1770. doi: 10.3390/ ijerph16101770. [CROSSREF]

37. Aynaci G, Guksu Z. Awareness of HPV and HPV vaccination in undergraduate students in the North West region of Turkey: Near future outlook. J Infect Dev Ctries. 2019 Jun 30;13(6):516-525. doi: 10.3855/jidc.11405. [CROSSREF]

38. Sociopsihološki aspekti vakcinacije protiv COVID-19 kod mladih u Vojvodini. Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. Jun 2023. [Internet]. Dostupno na:https://www.researchgate.net/publication/371322326_Sociopsiholoski_aspekti_vakcinacije_protiv_COVID-19_kod_mladih_u_Vojvodini#fullTextFileContent [HTTP]

39. Murphy J, Vallières F, Bentall RP, Shevlin M, McBride O, Hartman TK, et al. Psychological characteristics associated with COVID-19 vaccine hesitancy and resistance in Ireland and the United Kingdom. Nat Commun. 2021 Jan 4;12(1):29. doi: 10.1038/s41467-020-20226-9. [CROSSREF]

40. Patel PR, Berenson AB. Sources of HPV vaccine hesitancy in parents. Hum Vaccin Immunother. 2013 Dec;9(12):2649-53. doi: 10.4161/hv.26224. [CROSSREF]

41. Kim HW, Lee EJ, Lee YJ, Kim SY, Jin YJ, Kim Y, et al. Knowledge, attitudes, and perceptions associated with HPV vaccination among female Korean and Chinese university students. BMC Womens Health. 2022 Feb 23;22(1):51.  doi: 10.1186/s12905-022-01624-1. [CROSSREF]

42. Sanftenberg L, Roggendorf H, Babucke M, Breckwoldt J, Gaertner B, Hetzer B, et al. Medical students’ knowledge and attitudes regarding vaccination against measles, influenza and HPV. An international multicenter study. J Prev Med Hyg. 2020 Jul 4;61(2):E181-E185.  doi: 10.15167/2421-4248/ jpmh2020.61.2.1308. [CROSSREF]


LITERATURA

1. de Martel C, Georges D, Bray F, Ferlay J, Clifford GM. Global burden of cancer attributable to infections in 2018: a worldwide incidence analysis. Lancet Glob Health. 2020 Feb;8(2):e180-e190. doi: 10.1016/S2214-109X(19)30488-7. [CROSSREF]

2. Ferenczy A, Franco E. Persistent human papillomavirus infection and cervical neoplasia. Lancet Oncol. 2002 Jan;3(1):11-6. doi: 10.1016/s1470- 2045(01)00617-9. [CROSSREF]

3. Doorbar J. Host control of human papillomavirus infection and disease. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2018 Feb;47:27-41. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2017.08.001. [CROSSREF]

4. Burd EM. Human papillomavirus and cervical cancer. Clin Microbiol Rev. 2003 Jan;16(1):1-17. doi: 10.1128/CMR.16.1.1-17.2003. [CROSSREF]

5. Crosbie EJ, Einstein MH, Franceschi S, Kitchener HC. Human papillomavirus and cervical cancer. Lancet. 2013 Sep 7;382(9895):889-99. doi: 10.1016/ S0140-6736(13)60022-7. [CROSSREF]

6. LaMontagne DS, Bloem PJN, Brotherton JML, Gallagher KE, Badiane O, Ndiaye C. Progress in HPV vaccination in low- and lower-middle-income countries. Int J Gynaecol Obstet. 2017 Jul;138 Suppl 1:7-14. doi: 10.1002/ijgo.12186. [CROSSREF]

7. Serrano B, Brotons M, Bosch FX, Bruni L. Epidemiology and burden of HPV-related disease. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2018 Feb;47:14-26. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2017.08.006. [CROSSREF]

8. HPV Information Centre. Human Papillomavirus and Related Diseases Report Serbia. 2023 March. [Internet]. [Pristupljeno: 25. 8. 2023.] Dostupno na: https://hpvcentre.net/statistics/reports/SRB.pdf [HTTP]

9. Marković T, Prevencija karcinoma grlića materice. Inspirijum, 2014 Aug: 10:4- 13. [Internet]. Dostupno na: https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-656X/2014/2217-656X1410004M.pdf [HTTP]

10. Harper DM, Paavonen J. Age for HPV vaccination. Vaccine. 2008 Mar 14;26 Suppl 1:A7-11.  doi: 10.1016/j.vaccine.2008.01.013. [CROSSREF]

11. Markowitz LE, Tsu V, Deeks SL, Cubie H, Wang SA, Vicari AS, et al. Human papillomavirus vaccine introduction--the first five years. Vaccine. 2012 Nov 20;30 Suppl 5:F139-48.  doi: 10.1016/j.vaccine.2012.05.039. [CROSSREF]

12. Markowitz LE, Liu G, Hariri S, Steinau M, Dunne EF, Unger ER. Prevalence of HPV After Introduction of the Vaccination Program in the United States. Pediatrics. 2016 Mar;137(3):e20151968.  doi: 10.1542/peds.2015-1968. [CROSSREF]

13. Bruni L, Saura-Lázaro A, Montoliu A, Brotons M, Alemany L, Diallo MS, et al. HPV vaccination introduction worldwide and WHO and UNICEF estimates of national HPV immunization coverage 2010-2019. Prev Med. 2021 Mar;144:106399.  doi: 10.1016/j.ypmed.2020.106399. [CROSSREF]

14. Centers for Disease Control and Prevention. HPV Vaccination Recommendations, 2021 Nov. [Internet]. [Pristupljeno: 17. 7. 2023.]. Dostupno na: https:// www.cdc.gov/vaccines/vpd/hpv/hcp/recommendations.html [HTTP]

15. Block SL, Nolan T, Sattler C, Barr E, Giacoletti KE, Marchant CD, et al. Protocol 016 Study Group. Comparison of the immunogenicity and reactogenicity of a prophylactic quadrivalent human papillomavirus (types 6, 11, 16, and 18) L1 virus-like particle vaccine in male and female adolescents and young adult women. Pediatrics. 2006 Nov;118(5):2135-45. doi: 10.1542/peds.2006-0461. [CROSSREF]

16. Petäjä T, Keränen H, Karppa T, Kawa A, Lantela S, Siitari-Mattila M, et al. Immunogenicity and safety of human papillomavirus (HPV)-16/18 AS04-adjuvanted vaccine in healthy boys aged 10-18 years. J Adolesc Health. 2009 Jan;44(1):33-40.  doi: 10.1016/j.jadohealth.2008.10.002. [CROSSREF]

17. World Health Organization. Meeting of the Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, April 2022: conclusions and recommendations, Weekly Epidemiological Record = Relevé épidémiologique hebdomadaire, 97 (24): 261 – 276. [Internet]. [Pristupljeno: 17. 7. 2023.]. Dostupno na: https://www.alims.gov.rs/humani-lekovi/pretrazivanje-humanih-lekova/?id=399657 [HTTP]

18. ALIMS. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije. Pretraživanje humanih lekova, 2019. [Internet]. [Pristupljeno: 25. 8. 2023.]. Dostupno na:https://www.alims.gov.rs/humani-lekovi/pretrazivanje-humanih-lekova/?id=399657 [HTTP]

19. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti: 15/2016-31, 68/2020-4, 136/2020-3. [Internet]. [Pristupljeno: 25. 8. 2023.]. Dostupno na: https:// www.pravnoinformacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/ zakon/2016/15/8/reg [HTTP]

20. Rancic NK, Miljkovic PM, Deljanin ZM, Marinkov-Zivkovic EM, Stamenkovic BN, Bojanovic MR, et al. Knowledge about HPV Infection and the HPV Vaccine among Parents in Southeastern Serbia. Medicina (Kaunas). 2022 Nov 22;58(12):1697. doi: 10.3390/medicina58121697. [CROSSREF]

21. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”. Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji na teritoriji republiкe Srbije u 2021. Godini. [Internet]. [Pristupljeno: 26. 10. 2023.]. Dostupno na: https://www.batut.org.rs/download/izvestaji/2022izvestajOSprovedenojImunizaciji.pdf [HTTP]

22. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”. Kancelarija za skrining raka, [Internet]. [Pristupljeno: 26. 10. 2023.]. Dostupno na: https:// www.skriningsrbija.rs/ [HTTP]

23. Ailloud J, Branchereau M, Fall E, Juneau C, Partouche H, Bonnay S, et al. How can we improve the acceptability of vaccination against Human Papillomavirus (HPV) in France? An original qualitative study with focus groups comprising parents and school staff, interviewed separately. Vaccine. 2023 Jul 12;41(31):4594-4608.  https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2023.05.072 [CROSSREF]

24. Mascaro V, Pileggi C, Currà A, Bianco A, Pavia M. HPV vaccination coverage and willingness to be vaccinated among 18-30-year-old students in Italy. Vaccine. 2019 May 31;37(25):3310-3316. doi: 10.1016/j.vaccine.2019.04.081. [CROSSREF]

25. Penţa MA, Crăciun IC, Băban A. The power of anticipated regret: Predictors of HPV vaccination and seasonal influenza vaccination acceptability among young Romanians. Vaccine. 2020 Feb 5;38(6):1572-1578. doi: 10.1016/j.vaccine.2019.11.042. [CROSSREF]

26. Marek E, Dergez T, Rebek-Nagy G, Kricskovics A, Kovacs K, Bozsa S, et al. Adolescents’ awareness of HPV infections and attitudes towards HPV vaccination 3 years following the introduction of the HPV vaccine in Hungary. Vaccine. 2011 Nov 3;29(47):8591-8.  doi: 10.1016/j.vaccine.2011.09.018. [CROSSREF]

27. Marić G, Birčanin Đ, Kisić V, Dotlić J, Zarić M, Kisić-Tepavčević D, et al. Parental perspective on human papillomavirus (HPV) vaccination in Serbia: Knowledge, attitudes and practice. Sex Reprod Healthc. 2018 Jun;16:192-198.  doi: 10.1016/j.srhc.2018.04.010. [CROSSREF]

28. Martin LR, Petrie KJ. Understanding the Dimensions of Anti-Vaccination Attitudes: the Vaccination Attitudes Examination (VAX) Scale. Ann Behav Med. 2017 Oct;51(5):652-660.  doi: 10.1007/s12160-017-9888-y. [CROSSREF]

29. Shapiro GK, Holding A, Perez S, Amsel R, Rosberger Z. Validation of the vaccine conspiracy beliefs scale. Papillomavirus Res. 2016 Dec;2:167-172.  doi: 10.1016/j.pvr.2016.09.001. [CROSSREF]

30. Zingg A, Siegrist M. Measuring people’s knowledge about vaccination: Developing a one-dimensional scale.  Vaccine. 2012;30:3771-7. doi: 10.1016/j. vaccine.2012.03.014. [CROSSREF]

31. Davies P, Aluloski I, Aluloski D, Brcanski J, Davidzenka A, Durdyeva A, et al. HPV Vaccination and Cervical Cancer Screening Policies and Practices in 18 Countries, Territories and Entities across Eastern Europe and Central Asia. Asian Pac J Cancer Prev. 2023 May 1;24(5):1781-1788.  doi: 10.31557/APJCP.2023.24.5.1781. [CROSSREF]

32. Joura EA, Kyrgiou M, Bosch FX, Kesic V, Niemenen P, Redman CW, et al. Human papillomavirus vaccination: The ESGO-EFC position paper of the European society of Gynaecologic Oncology and the European Federation for colposcopy. Eur J Cancer. 2019 Jul;116:21-26. doi: 10.1016/j.ejca.2019.04.032. [CROSSREF]

33. McLendon L, Puckett J, Green C, James J, Head KJ, Yun Lee H, et al. Factors associated with HPV vaccination initiation among United States college students. Hum Vaccin Immunother. 2021 Apr 3;17(4):1033-1043. doi:10.1080/21 645515.2020.1847583. [CROSSREF]

34. LaJoie AS, Kerr JC, Clover RD, Harper DM. Influencers and preference predictors of HPV vaccine uptake among US male and female young adult college students. Papillomavirus Res. 2018 Jun;5:114-121.  doi: 10.1016/j. pvr.2018.03.007. [CROSSREF]

35. Troha M, Šterbenc A, Mlaker M, Poljak M. Human papillomavirus (HPV) infection and vaccination: knowledge and attitudes among healthcare professionals and the general public in Slovenia. Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat. 2018 Jun;27(2):59-64. doi: 10.15570/actaapa.2018.14. [HTTP]

36. Pelullo CP, Esposito MR, Di Giuseppe G. Human Papillomavirus Infection and Vaccination: Knowledge and Attitudes among Nursing Students in Italy. Int J Environ Res Public Health. 2019 May 19;16(10):1770. doi: 10.3390/ ijerph16101770. [CROSSREF]

37. Aynaci G, Guksu Z. Awareness of HPV and HPV vaccination in undergraduate students in the North West region of Turkey: Near future outlook. J Infect Dev Ctries. 2019 Jun 30;13(6):516-525. doi: 10.3855/jidc.11405. [CROSSREF]

38. Sociopsihološki aspekti vakcinacije protiv COVID-19 kod mladih u Vojvodini. Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. Jun 2023. [Internet]. Dostupno na:https://www.researchgate.net/publication/371322326_Sociopsiholoski_aspekti_vakcinacije_protiv_COVID-19_kod_mladih_u_Vojvodini#fullTextFileContent [HTTP]

39. Murphy J, Vallières F, Bentall RP, Shevlin M, McBride O, Hartman TK, et al. Psychological characteristics associated with COVID-19 vaccine hesitancy and resistance in Ireland and the United Kingdom. Nat Commun. 2021 Jan 4;12(1):29. doi: 10.1038/s41467-020-20226-9. [CROSSREF]

40. Patel PR, Berenson AB. Sources of HPV vaccine hesitancy in parents. Hum Vaccin Immunother. 2013 Dec;9(12):2649-53. doi: 10.4161/hv.26224. [CROSSREF]

41. Kim HW, Lee EJ, Lee YJ, Kim SY, Jin YJ, Kim Y, et al. Knowledge, attitudes, and perceptions associated with HPV vaccination among female Korean and Chinese university students. BMC Womens Health. 2022 Feb 23;22(1):51.  doi: 10.1186/s12905-022-01624-1. [CROSSREF]

42. Sanftenberg L, Roggendorf H, Babucke M, Breckwoldt J, Gaertner B, Hetzer B, et al. Medical students’ knowledge and attitudes regarding vaccination against measles, influenza and HPV. An international multicenter study. J Prev Med Hyg. 2020 Jul 4;61(2):E181-E185.  doi: 10.15167/2421-4248/ jpmh2020.61.2.1308. [CROSSREF]

1. de Martel C, Georges D, Bray F, Ferlay J, Clifford GM. Global burden of cancer attributable to infections in 2018: a worldwide incidence analysis. Lancet Glob Health. 2020 Feb;8(2):e180-e190. doi: 10.1016/S2214-109X(19)30488-7. [CROSSREF]

2. Ferenczy A, Franco E. Persistent human papillomavirus infection and cervical neoplasia. Lancet Oncol. 2002 Jan;3(1):11-6. doi: 10.1016/s1470- 2045(01)00617-9. [CROSSREF]

3. Doorbar J. Host control of human papillomavirus infection and disease. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2018 Feb;47:27-41. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2017.08.001. [CROSSREF]

4. Burd EM. Human papillomavirus and cervical cancer. Clin Microbiol Rev. 2003 Jan;16(1):1-17. doi: 10.1128/CMR.16.1.1-17.2003. [CROSSREF]

5. Crosbie EJ, Einstein MH, Franceschi S, Kitchener HC. Human papillomavirus and cervical cancer. Lancet. 2013 Sep 7;382(9895):889-99. doi: 10.1016/ S0140-6736(13)60022-7. [CROSSREF]

6. LaMontagne DS, Bloem PJN, Brotherton JML, Gallagher KE, Badiane O, Ndiaye C. Progress in HPV vaccination in low- and lower-middle-income countries. Int J Gynaecol Obstet. 2017 Jul;138 Suppl 1:7-14. doi: 10.1002/ijgo.12186. [CROSSREF]

7. Serrano B, Brotons M, Bosch FX, Bruni L. Epidemiology and burden of HPV-related disease. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2018 Feb;47:14-26. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2017.08.006. [CROSSREF]

8. HPV Information Centre. Human Papillomavirus and Related Diseases Report Serbia. 2023 March. [Internet]. [Pristupljeno: 25. 8. 2023.] Dostupno na: https://hpvcentre.net/statistics/reports/SRB.pdf [HTTP]

9. Marković T, Prevencija karcinoma grlića materice. Inspirijum, 2014 Aug: 10:4- 13. [Internet]. Dostupno na: https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-656X/2014/2217-656X1410004M.pdf [HTTP]

10. Harper DM, Paavonen J. Age for HPV vaccination. Vaccine. 2008 Mar 14;26 Suppl 1:A7-11.  doi: 10.1016/j.vaccine.2008.01.013. [CROSSREF]

11. Markowitz LE, Tsu V, Deeks SL, Cubie H, Wang SA, Vicari AS, et al. Human papillomavirus vaccine introduction--the first five years. Vaccine. 2012 Nov 20;30 Suppl 5:F139-48.  doi: 10.1016/j.vaccine.2012.05.039. [CROSSREF]

12. Markowitz LE, Liu G, Hariri S, Steinau M, Dunne EF, Unger ER. Prevalence of HPV After Introduction of the Vaccination Program in the United States. Pediatrics. 2016 Mar;137(3):e20151968.  doi: 10.1542/peds.2015-1968. [CROSSREF]

13. Bruni L, Saura-Lázaro A, Montoliu A, Brotons M, Alemany L, Diallo MS, et al. HPV vaccination introduction worldwide and WHO and UNICEF estimates of national HPV immunization coverage 2010-2019. Prev Med. 2021 Mar;144:106399.  doi: 10.1016/j.ypmed.2020.106399. [CROSSREF]

14. Centers for Disease Control and Prevention. HPV Vaccination Recommendations, 2021 Nov. [Internet]. [Pristupljeno: 17. 7. 2023.]. Dostupno na: https:// www.cdc.gov/vaccines/vpd/hpv/hcp/recommendations.html [HTTP]

15. Block SL, Nolan T, Sattler C, Barr E, Giacoletti KE, Marchant CD, et al. Protocol 016 Study Group. Comparison of the immunogenicity and reactogenicity of a prophylactic quadrivalent human papillomavirus (types 6, 11, 16, and 18) L1 virus-like particle vaccine in male and female adolescents and young adult women. Pediatrics. 2006 Nov;118(5):2135-45. doi: 10.1542/peds.2006-0461. [CROSSREF]

16. Petäjä T, Keränen H, Karppa T, Kawa A, Lantela S, Siitari-Mattila M, et al. Immunogenicity and safety of human papillomavirus (HPV)-16/18 AS04-adjuvanted vaccine in healthy boys aged 10-18 years. J Adolesc Health. 2009 Jan;44(1):33-40.  doi: 10.1016/j.jadohealth.2008.10.002. [CROSSREF]

17. World Health Organization. Meeting of the Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, April 2022: conclusions and recommendations, Weekly Epidemiological Record = Relevé épidémiologique hebdomadaire, 97 (24): 261 – 276. [Internet]. [Pristupljeno: 17. 7. 2023.]. Dostupno na: https://www.alims.gov.rs/humani-lekovi/pretrazivanje-humanih-lekova/?id=399657 [HTTP]

18. ALIMS. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije. Pretraživanje humanih lekova, 2019. [Internet]. [Pristupljeno: 25. 8. 2023.]. Dostupno na:https://www.alims.gov.rs/humani-lekovi/pretrazivanje-humanih-lekova/?id=399657 [HTTP]

19. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti: 15/2016-31, 68/2020-4, 136/2020-3. [Internet]. [Pristupljeno: 25. 8. 2023.]. Dostupno na: https:// www.pravnoinformacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/ zakon/2016/15/8/reg [HTTP]

20. Rancic NK, Miljkovic PM, Deljanin ZM, Marinkov-Zivkovic EM, Stamenkovic BN, Bojanovic MR, et al. Knowledge about HPV Infection and the HPV Vaccine among Parents in Southeastern Serbia. Medicina (Kaunas). 2022 Nov 22;58(12):1697. doi: 10.3390/medicina58121697. [CROSSREF]

21. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”. Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji na teritoriji republiкe Srbije u 2021. Godini. [Internet]. [Pristupljeno: 26. 10. 2023.]. Dostupno na: https://www.batut.org.rs/download/izvestaji/2022izvestajOSprovedenojImunizaciji.pdf [HTTP]

22. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”. Kancelarija za skrining raka, [Internet]. [Pristupljeno: 26. 10. 2023.]. Dostupno na: https:// www.skriningsrbija.rs/ [HTTP]

23. Ailloud J, Branchereau M, Fall E, Juneau C, Partouche H, Bonnay S, et al. How can we improve the acceptability of vaccination against Human Papillomavirus (HPV) in France? An original qualitative study with focus groups comprising parents and school staff, interviewed separately. Vaccine. 2023 Jul 12;41(31):4594-4608.  https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2023.05.072 [CROSSREF]

24. Mascaro V, Pileggi C, Currà A, Bianco A, Pavia M. HPV vaccination coverage and willingness to be vaccinated among 18-30-year-old students in Italy. Vaccine. 2019 May 31;37(25):3310-3316. doi: 10.1016/j.vaccine.2019.04.081. [CROSSREF]

25. Penţa MA, Crăciun IC, Băban A. The power of anticipated regret: Predictors of HPV vaccination and seasonal influenza vaccination acceptability among young Romanians. Vaccine. 2020 Feb 5;38(6):1572-1578. doi: 10.1016/j.vaccine.2019.11.042. [CROSSREF]

26. Marek E, Dergez T, Rebek-Nagy G, Kricskovics A, Kovacs K, Bozsa S, et al. Adolescents’ awareness of HPV infections and attitudes towards HPV vaccination 3 years following the introduction of the HPV vaccine in Hungary. Vaccine. 2011 Nov 3;29(47):8591-8.  doi: 10.1016/j.vaccine.2011.09.018. [CROSSREF]

27. Marić G, Birčanin Đ, Kisić V, Dotlić J, Zarić M, Kisić-Tepavčević D, et al. Parental perspective on human papillomavirus (HPV) vaccination in Serbia: Knowledge, attitudes and practice. Sex Reprod Healthc. 2018 Jun;16:192-198.  doi: 10.1016/j.srhc.2018.04.010. [CROSSREF]

28. Martin LR, Petrie KJ. Understanding the Dimensions of Anti-Vaccination Attitudes: the Vaccination Attitudes Examination (VAX) Scale. Ann Behav Med. 2017 Oct;51(5):652-660.  doi: 10.1007/s12160-017-9888-y. [CROSSREF]

29. Shapiro GK, Holding A, Perez S, Amsel R, Rosberger Z. Validation of the vaccine conspiracy beliefs scale. Papillomavirus Res. 2016 Dec;2:167-172.  doi: 10.1016/j.pvr.2016.09.001. [CROSSREF]

30. Zingg A, Siegrist M. Measuring people’s knowledge about vaccination: Developing a one-dimensional scale.  Vaccine. 2012;30:3771-7. doi: 10.1016/j. vaccine.2012.03.014. [CROSSREF]

31. Davies P, Aluloski I, Aluloski D, Brcanski J, Davidzenka A, Durdyeva A, et al. HPV Vaccination and Cervical Cancer Screening Policies and Practices in 18 Countries, Territories and Entities across Eastern Europe and Central Asia. Asian Pac J Cancer Prev. 2023 May 1;24(5):1781-1788.  doi: 10.31557/APJCP.2023.24.5.1781. [CROSSREF]

32. Joura EA, Kyrgiou M, Bosch FX, Kesic V, Niemenen P, Redman CW, et al. Human papillomavirus vaccination: The ESGO-EFC position paper of the European society of Gynaecologic Oncology and the European Federation for colposcopy. Eur J Cancer. 2019 Jul;116:21-26. doi: 10.1016/j.ejca.2019.04.032. [CROSSREF]

33. McLendon L, Puckett J, Green C, James J, Head KJ, Yun Lee H, et al. Factors associated with HPV vaccination initiation among United States college students. Hum Vaccin Immunother. 2021 Apr 3;17(4):1033-1043. doi:10.1080/21 645515.2020.1847583. [CROSSREF]

34. LaJoie AS, Kerr JC, Clover RD, Harper DM. Influencers and preference predictors of HPV vaccine uptake among US male and female young adult college students. Papillomavirus Res. 2018 Jun;5:114-121.  doi: 10.1016/j. pvr.2018.03.007. [CROSSREF]

35. Troha M, Šterbenc A, Mlaker M, Poljak M. Human papillomavirus (HPV) infection and vaccination: knowledge and attitudes among healthcare professionals and the general public in Slovenia. Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat. 2018 Jun;27(2):59-64. doi: 10.15570/actaapa.2018.14. [HTTP]

36. Pelullo CP, Esposito MR, Di Giuseppe G. Human Papillomavirus Infection and Vaccination: Knowledge and Attitudes among Nursing Students in Italy. Int J Environ Res Public Health. 2019 May 19;16(10):1770. doi: 10.3390/ ijerph16101770. [CROSSREF]

37. Aynaci G, Guksu Z. Awareness of HPV and HPV vaccination in undergraduate students in the North West region of Turkey: Near future outlook. J Infect Dev Ctries. 2019 Jun 30;13(6):516-525. doi: 10.3855/jidc.11405. [CROSSREF]

38. Sociopsihološki aspekti vakcinacije protiv COVID-19 kod mladih u Vojvodini. Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. Jun 2023. [Internet]. Dostupno na:https://www.researchgate.net/publication/371322326_Sociopsiholoski_aspekti_vakcinacije_protiv_COVID-19_kod_mladih_u_Vojvodini#fullTextFileContent [HTTP]

39. Murphy J, Vallières F, Bentall RP, Shevlin M, McBride O, Hartman TK, et al. Psychological characteristics associated with COVID-19 vaccine hesitancy and resistance in Ireland and the United Kingdom. Nat Commun. 2021 Jan 4;12(1):29. doi: 10.1038/s41467-020-20226-9. [CROSSREF]

40. Patel PR, Berenson AB. Sources of HPV vaccine hesitancy in parents. Hum Vaccin Immunother. 2013 Dec;9(12):2649-53. doi: 10.4161/hv.26224. [CROSSREF]

41. Kim HW, Lee EJ, Lee YJ, Kim SY, Jin YJ, Kim Y, et al. Knowledge, attitudes, and perceptions associated with HPV vaccination among female Korean and Chinese university students. BMC Womens Health. 2022 Feb 23;22(1):51.  doi: 10.1186/s12905-022-01624-1. [CROSSREF]

42. Sanftenberg L, Roggendorf H, Babucke M, Breckwoldt J, Gaertner B, Hetzer B, et al. Medical students’ knowledge and attitudes regarding vaccination against measles, influenza and HPV. An international multicenter study. J Prev Med Hyg. 2020 Jul 4;61(2):E181-E185.  doi: 10.15167/2421-4248/ jpmh2020.61.2.1308. [CROSSREF]


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh