Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Editorijal

U vremenu nailazimo na prilike, dok u prilikama ne nailazimo na vreme.

Hipokrat
Doc. dr Mlađan Golubović
Doc. dr Mlađan Golubović
Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika
Srpskog medicinskog časopisa Lekarske komore

Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji,

Velika mi je čast i zadovoljstvo da vam predstavim drugi broj našeg „Srpskog medicinskog časopisa Lekarske komore“ u 2023. godini. Istakao bih da sam privilegovan što sam u prilici da sarađujem i učestvujem u timu glavnog i odgovornog urednika, prof. dr Milene Šantrić Milićević u uređivanju našeg Časopisa..

„Srpski medicinski časopis Lekarske komore“ se, i u ovom broju, uz pomoć naših cenjenih kolega, trudio da opravda sva naša očekivanja. I ovog puta vam predstavljamo pregršt kvalitetnih stručnih i naučnih radova naših uvaženih kolega, čije će iskustvo i rezultati koje su prezentovali sigurno biti od velike koristi za vaš svakodnevni stručni i naučni rad.

Na početku bih istakao originalno istraživanje autorke Jelene Zajc, pod nazivom „Povezanost konzumiranja alkoholnih pića i arterijske hipertenzije“. U ovoj studiji preseka je referisano istraživanje koje je sprovedeno na širem području grada Pančeva i predstavljen rezultat da ne postoji povezanost između konzumiranja alkoholnih pića i arterijske hipertenzije.

Predstavljamo vam i pregledni rad autora Dejana Aleksandrića i saradnika, iz oblasti savremene ortopedske hirurgije„Koštana transplantacija u ortopedskoj hirurgiji“. Koštana transplantacija je moguća jer koštano tkivo, za razliku od većine drugih, ima sposobnost da se u potpunosti regeneriše ukoliko mu se obezbede adekvatni uslovi i prostor u koji će prorasti. Odgovore na pitanja kakvi se transplantati koriste u koštanoj transplantaciji, u ortopedskoj hirurgiji, možete pronaći u ovom radu.

Radojka Cerović Popović je sa svojim saradnicima, u ovom broju časopisa, prezentovala rad„Spontana ruptura materice u trudnoći“.

Čini se da je u poslednje vreme, i u našoj zemlji, poseban akcenat Ministarstva zdravlja, ali i posebnih tela u okviru Lekarske komore Srbije, stavljen na podizanje svesti o značaju transplantacije organa, kao i na razvoj ove oblasti. U svom radu „Evaluacija davalaca kompjuterizovanom tomografijom u sklopu preoperativne pripreme za presađivanje bubrega sa živog davaoca”, Bojana Mišković i saradnici su istakli značaj radiološke procene potencijalnih živih davalaca bubrega. Ključ za dobar radiološki izveštaj jeste poznavanje hirurških tehnika i poteškoća sa kojima se hirurzi mogu suočiti tokom procesa presađivanja bubrega.

U 2020. godini, u svetu je bilo 1,3 miliona trudnica sa HIV-om. Radmila Sparić i saradnici su obradili temu “Infekcija virusom humane imunodeficijencije u trudnoći” i zaključili da odluka o terapiji, kao i o vremenu i načinu porođaja, treba da bude individualna, a donosi se u skladu sa serumskim nivoom virusa, kliničkom slikom HIV infekcije majke i stanjem fetusa.

U cilju poboljšanja kvaliteta života kod obolelih i smanjenja mortaliteta od sarkoidoze, Nikola Marić i saradnici su istakli značaj primene preporuka u preglednom radu pod nazivom “Vodič Evropskog respiratornog udruženja u tretmanu sarkoidoze: klinički pristup i predlozi”.

Na kraju dela sa preglednim radovima možete pročitati rad autorke Marije Stanojević i saradnika „Preispitivanje uloge magnezijuma u istraživanjima epilepsije i zbrinjavanju pacijenata sa epilepsijom“.

Ovaj broj ćemo završiti prikazom slučaja o kojem su izvestili Vesna Martić i saradnici u radu“Mijastenija gravis i hronična inflamatorna demijelinizaciona polineuropatija kod pacijenta sa recidivantnim timomom”.

Verujemo da i ovaj broj opravdava našu i vašu veru u kvalitet„Srpskog medicinskog časopisa Lekarske komore“, koji već tradicionalno prikazuje kvalitetne stručne i naučne radove, te u skoroj budućnosti zaslužuje da dobije kategorizaciju. Biće nam veliko zadovoljstvo i čast da nam se svojim radovima pridružite i u narednim brojevima.

S poštovanjem


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh