Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Sadržaj


Rad po pozivu

Uloga daratumumaba u lečenju multiplog mijelom

Katrine Fladeland Iversen, Torben Plesner
Strane 339-348

Originalni radovi

Ekspresija NCAM i FGFR1 molekula i njihov uticaj na biološko ponašanje karcinoma bubrežnih ćelija

Isidora Filipović, Ana Mioljević, Gorana Nikolić, Jelena Filipović, Sanja Radojević Škodrić, Nikola Bogosavljević, Maja Životić
Strane 349-359

Ekspresija neuralnog ćelijskog adhezionog molekula u intersticijumu bubrega sa različitim stepenom fibroze

Ana Mioljević, Isidora Filipović, Gorana Nikolić, Aleksandar Janković, Nikola Bogosavljević, Petar Djurić, Novica Boričić, Maja Životić
Strane 360-369

Kakva je obezbeđenost Crne Gore lekarima specijalistima medicine?

Lidija Šćepanović, Goran Kecojević, Milan Mirković
Strane 375-388

Obuhvat obaveznom vakcinacijom na teritoriji Mačvanskog okruga u periodu između 2011. i 2021. godine

Ana Pajičić, Aleksandra Jović-Vraneš, Branko Vujković
Strane 389-404

Uticaj perioperativnih faktora na ishod kod pacijenata sa rupturiranom aneurizmom abdominalne aorte

Dajana Čović, Miloš Stjepanović, Milan Majkić, Dušan Tucaković, Nebojša Budakov, Vladimir Manojlović
Strane 415-427

Serija slučajeva

Prikazi slučajeva

Situs inversus totalis: pogled na sliku u ogledalu

Jasmina Pavlović Stojanović, Aleksandra Perović, Minja Stojanović, Nenad Margitin, Ivona Milenković, Ljiljana Lazić, Dragana Antonijević Đorđević, Magdalena Bjelica
Strane 440-448

Gigantski filodni tumor: prikaz slučaja i pregled literature

Zorka Inić, Milan Žegarac, Clement Luck Khng Chia, Ognjen Živković, Marko Buta, Jovana Končar, Ivan Marković
Strane 449-455

Konačan ishod u lečenju Leg-Kalve-Pertesove bolesti koristeći kombinaciju ilizarovog metoda i tunelizacije –Prikaz slučaja

Branislav Krivokapić, Bojan Bukva, Danilo Jeremić, Nikola Bogosavljević, Slavko Tomić
Strane 456-462

Neuropsihijatrijski lupus – dva lica jedne bolesti (prikaz dva slučaja)

Milan Dimitrijević, Maja Stojanović, Rada Mišković, Nataša Kusić, Sanvila Rašković
Strane 463-470

Volumen 4 Broj 4

Decembar 2023


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh