Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Farmakologija - Srpski medicinski časopis Lekarske komore

Farmakogenetika antidepresiva – korak ka individualizaciji terapije

UVOD Depresivni poremećaji su među najčešćim oboljenjima današnjice, sa preko 350 miliona obolelih i godišnjom prevalencijom od 4,7% na globalnom nivou [1,2]. To je najčešći mentalni poremećaj u opštoj populaciji, sa dva puta češćim javljanjem kod žena u odnosu na mušku populaciju. Depresivne poremećaje...

Preporuke za odgovornu upotrebu benzodijazepina u zaštiti duševnog zdravlja

Autori: Nađa P. Marić, Milutin Kostić, Janko Samardžić, Slobodanka Pejović- Nikolić, Olivera VukovićIzdavač: Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2020. ISBN 978-86-82277-69-9 Knjiga ,,Preporuke za odgovornu upotrebu benzodijazepina u zaštiti duševnog zdravlja’’ autora Marić NP, Kostić M, Samardžić...

Terapija metilprednizolonom u akutnim povredama kičmene moždine

UVOD Povrede kičmene moždine predstavljaju značajan medicinski i socioekonomski problem. Radi se često o mladim ljudima sa teškim neurološkim deficitom, po tipu kvadriili paraplegije (pareze), trajnog karaktera, koji sa sobom povlači razvoj sekundarnih komplikacija poput infekcije, tromboze, dekubitalnih...

Trombocitopenija i KOVID-19: diferencijalna dijagnoza i terapija

UVOD Tokom prethodne dve godine, teški respiratorni sindrom koronavirus 2 (SARS-KoV-2), koji uzrokuje koronavirusnu bolest 2019 (KOVID-19), doveo je do infekcije miliona ljudi širom planete, i, prema podacima iz novembra 2021. godine, do više od pet miliona smrtnih ishoda [1]. Iako je KOVID-19 primarno...

Uticaj KOVID-19 pandemije na lečenje pacijenata sa hroničnim bolom

  • Citiranje članka: 4
UVOD Tokom proteklih osamnaest meseci, pandemija bolesti izazvane koronavirusom 2019 (KOVID-19) prouzrokovala je dramatične društvene, ekonomske, kao i poremećaje u sistemu zdravstvene zaštite širom sveta. Zaključno sa 20. junom 2021. godine, samo u Sjedinjenim Američkim Državama, prijavljeno je...

© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh