Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Radiologija - Srpski medicinski časopis Lekarske komore

Intraoperativni ultrazvuk u lokalizovanju nepalpabilnih lezija dojke

UVOD Primena intraoperativnog ultrazvuka u hirurgiji tumora dojke je relativno nov pristup u ovoj oblasti onkološke hirurgije, sa još uvek nedovoljno precizno definisanim principima tehnike izvođenja. U kliničku praksu je uveden kao tehnika lokalizovanja nepalpabilnih tumora [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],...

Odsustvo celijačnog trunkusa: prikaz slučaja

UVOD Celijačni trunkus (celijačno stablo; truncus coeliacus; CT) ili Halerov tripus (tripus Halleri), odvaja se kao prva neparna bočna visceralna grana trbušne aorte. On vaskularizuje sve trbušne organe smeštene u nadmezokoličnom spratu trbušne duplje – trbušni deo jednjaka, želudac i deo dvanaestopalačnog...

Pleuralni izliv kod pacijentkinje obolele od KOVID-19 infekcije

UVOD Kako globalna pandemija bolesti izazvane koronavirusom 2019 (KOVID-19) napreduje, mnoge specijalnosti i dalje imaju ključnu ulogu u postavljanju dijagnoze i lečenju. U radiologiji, većina literature se fokusira na kompjuterizovanu tomografiju (CT) grudnih manifestacija KOVID-19 oboljenja [1,2]....

Radiološka slika KOVID-19 pneumonije

UVOD Prvi radovi o kliničkim i radiološkim manifestacijama kod obolelih od infekcije izazvane novim korona virusom, koji je, nešto kasnije, zvanično nazvan SARSKoV-2, objavljeni su online, 24. januara 2020. godine u časopisima Lancet i New England Journal of Medicine [1,2,3]. Prema zvaničnim podacima...

Zanimljiv slučaj koronarno-kameralne fistule sa anginom pektoris

UVOD Koronarno-kameralna fistula (KKF) predstavlja anomalnu vezu između koronarne arterije i srčane komore. Većina KKF-a se otkrije slučajno tokom angiografske evaluacije koronarnih vaskularnih poremećaja. Nekada se smatralo da je koronarno-kameralna fistula, koju je prvi put opisao Krause, 1865....

This work is licensed under CC BY 4.0

Skoči na vrh