Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Sadržaj


Pregledni radovi

Citiranje literature

Aleksandra Ilić, Jelena Tomašević, Vasilije Prelević, Mirjana Pajčin
Strane 9-15

Perinatalne komplikacije trudnoća komplikovanih miomima uterusa

Radmila Sparić, Đina Tomašević
Strane 16-24

Osteoartritis, osteoartroza i osteoartropatija – koja je razlika?

Danilo Jeremić, Boris Gluščević, Stanislav Rajković, Želimir Jovanović, Branislav Krivokapić
Strane 25-32

Prikazi slučajeva

Operativni tretman aneurizme intratorakalnog segmenta leve potključne arterije u dva akta nakon prethodne koronarne hirurgije

Petar Zlatanović, Marko Dragaš, Vladimir Cvetić, Oliver Radmili, Aleksandra Vujčić, Ranko Trailović, Filip Petrović, Lazar Davidović
Strane 33-38

Artroskopski asistirana osteosinteza preloma platoa tibije Šacker III tipa - prikaz slučaja

Nemanja Jovanović, Lazar Mičeta, Dejan Aleksandrić, Nikola Bogosavljević, Nemanja Slavković
Strane 39-52

Prikazi knjiga

Medicina bola

Autor Prof. dr Dejan M. Nešić
Strane 53-56

Volumen 2 Broj 1

Mart 2021


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh