Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Sadržaj


Po izboru urednika

Matične ćelije – opšti pregled: od razvojnih hemobioloških koncepata do (auto)grafting-a u kliničkoj praksi

Bela Balint, Mirjana Pavlović, Olivera Marković, Saša Borović, Milena Todorović
Strane 135-148

Originalni radovi

Migracija dijagnostički srodnih grupa kao pokazatelj potencijalno neefikasne medicinske intervencije

Marina Topalović, Mirjana Milošević, Zorica Terzić-Šupić, Jovana Todorović, Milena Šantrić Milićević
Strane 159-172

Antibiotska profilaksa u abdominalnoj hirurgiji - usaglašenost preporuka i prakse

Jelena Veličković, Suzana Sredić, Aleksandra Radovanović Spurnić, Igor Lazić, Ivan Palibrk, Vesna Mioljević, Slavenko Ostojić
Strane 173-182

Značaj multidetektorske kompjuterizovane tomografije u otkrivanju, praćenju i izboru terapije kod akutnog moždanog udara

Aleksandra Obreški, Ana Papović, Jovo Paskaš, Ana Stanković, Danilo Jeremić, Kristina Davidović
Strane 183-190

Pregledni radovi

Funkcionisanje, onesposobljenost i vežbe kod starih

Milena Kostadinović, Sunčica Dedović, Filip Milanović, Nikola Aksović, Dejan Nikolić
Strane 191-199

Principi lečenja preloma karlice kod politraumatizovanih pacijenata

Uroš Dabetić, Danilo Golubović, Jovana Grupković, Marko Ilić, Dejan Aleksandrić, Goran Tulić
Strane 200-208

Stručni radovi

Značaj multidisciplinarnog dijagnostičkog i terapijskog pristupa sindromu bolne simfize sportista

Katarina Vukosavljević, Miloš Bojović, Dragana Drljačić, Kristina Vukušić
Strane 209-219

Prikazi slučajeva

Zanimljiv slučaj koronarno-kameralne fistule sa anginom pektoris

Dejan M. Lazović, Mladen Kočica, Ivana Đurošev, Milica Kočica-Karadžić, Dragan Cvetković
Strane 220-223

Ekstremna gojaznost i totalna laparoskopska histerektomija - prikaz slučaja

Milan Dokić, Dragiša Šljivančanin, Sandra Babić, Branislav Milošević
Strane 224-227

Kardiotoksičnost visoke doze metilprednizolona kod bolesnika sa hroničnom limfocitnom leukemijom – prikaz slučaja

Milica Apostolović Stojanović, Milica Radojković, Aleksandar Stojanović, Vladan Vukomanović
Strane 228-233

Volumen 3 Broj 2

Jun 2022


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh