Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Ortopedska hirurgija i traumatologija - Srpski medicinski časopis Lekarske komore

Komplikacije nakon dezartikulacije kuka i hemipelvektomije

UVOD Dezartikulacija kuka i hemipelvektomija su hirurške tehnike amputacije noge kroz zglob kuka ili kroz karličnu kost, što uključuje uklanjanje acetabuluma zajedno sa ostatkom noge. Obe spadaju među najradikalnije hirurške intervencije, ne samo u ortopediji već i u hirurgiji uopšte [1]. Najčešće...

Koštana transplantacija u ortopedskoj hirurgiji

UVOD Savremena ortopedija sve češće se susreće sa problemom zbrinjavanja koštanih defekata različitih veličina i etiologije. Oni nastaju na više načina, te se viđaju kao defekti kod brojnih tumorima sličnih lezija, posle resekcija delova kosti zbog benignih ili malignih tumora i kao posledica traumatskog...

Osteoartritis, osteoartroza i osteoartropatija – koja je razlika?

UVOD Osteoartritis (ili samo artritis), osteoartroza (artroza) i osteoartropatija (artropatija) su vrlo česta stanja sa kojom se većina ortopedskih hirurga, reumatologa i lekara drugih specijalnosti susreću svakodnevno. Uobičajena je upotreba sva tri termina, često bez jasne slike zašto se neki od...

Prelom vrata talusa: pregled kliničkih karakteristika i metoda lečenja

UVOD Talus prenosi težinu celog tela na stopalo i zbog toga predstavlja važan faktor stabilnosti i posture. Mehanizam preloma talusa je uglavnom pad sa visine ili deceleraciona povreda sa stopalom u dorzifleksiji [1,2]. Prelomi vrata talusa su posebno važni zbog specifične retrogradne vaskularizacije,...

Principi lečenja preloma karlice kod politraumatizovanih pacijenata

UVOD Lečenje preloma karlice predstavlja jedan od najvećih izazova u ortopedskoj hirurgiji i traumatologiji. Ovi prelomi nastaju usled dejstva jake sile, i to u saobraćajnim udesima (60%), prilikom pada sa visine (30%), kao i pri ustrelnim i industrijskim nezgodama [1]. Kod manjeg broja starijih...

Uticaj tajminga operacije preloma kuka na krajnji ishod lečenja

UVOD Incidencija preloma kuka pokazuje trend porasta na globalnom nivou, zahvaljujući sve dužem životnom veku. Procenjeno je da će do 2050. godine dostići broj od 6,26 miliona slučajeva godišnje, što je ogroman porast u odnosu na 1,6 miliona slučajeva godišnje, zabeležen 1990. godine [1]. Procenjeno...

© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh